Kerkbode 10-02-2023

Zondag 12 februari 2023 (Heilig Avondmaal)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 48:6  n.m. Ps. 49:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (beeld en geluidsinstallatie)                       3. Avondmaalcollecte: Voedselbank Sliedrecht
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os, Gerjan de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: Marri Brandwijk-Bouman, voorheen gewoond hebbend Westeinde 23b, deelt met ons dat zij is verhuisd. Dat is een hele verandering voor haar na een leven lang gewoond te hebben in Wijngaarden. We bidden om Gods zegen voor haar en om Zijn ondersteunende nabijheid over haar levensweg. “Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.” Psalm 51: 14.

   Kerkenraad: D.V. woensdagavond 15 febr. is er de kerkenraadsvergadering. Voor mij zal dat de laatste keer zijndat ik met de broeders mag vergaderen. U als gemeente wil ik van harte stimuleren om het werk van dekerkenraad met uw volhardend gebed te omringen. Juist ook in een vacante periode komt er veel op deambtsdragers af. Dat hun dienstwerk tot opbouw van de gemeente en tot eer van God mag zijn!

   Afscheidsavond: D.V. donderdagavond 16 febr. is er een afscheidsavond voor ds. Stehouwer en zijn vrouw in ‘t Wingerds hof. De aanvang is om 19.45 uur. We starten om 20.00 uur. We zien uit naar uw komst!  In de ochtenddienst van 19 febr. is de afscheidspreek van ds. Stehouwer. U bent hier allen van harte welkom in de dienst.

   Bedankt: Graag willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling, bemoediging, kaarten en gebeden rondom onze belijdenis. Het was overweldigend en hartverwarmend.
Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver.

   Zangdienst 2e Paasdag: Als Evangelisatiecommissie zoeken we mensen die ook dit jaar mee willen zingen tijdens een zangdienst in onze kerk op 2e Paasdag! We oefenen onder professionele begeleiding op donderdagavond 23, 30 maart en 6 april in de kerk. We starten om 19.30 uur. Wil je meedoen? Laat het ons weten!  Groetjes Rianne en Arja tel 0642474804

  Agenda:

11-02: Mannenbidstond WoW om 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Rene Pelikaan
11-02: Oud papier (Bart de Groot en Bart de Gier)
11-02: Instuif
13-02: Vrouwenvereniging
14-02: Catechese
15-02: Vrouwenbidstond, locatie: Dorpsstraat 18, voorbereiding: Rianne
15-02: Kerkenraadsvergadering
16-02: Afscheidsavond ds. Stehouwer  
16-02: Jonge stellenkring

  Ten slotte: Op de drempel van het afscheid nemen van elkaar hopen we D.V. zondag 12 febr.elkaar te ontmoeten aan de tafel van de Heer. In deze avondmaalsdiensten luisteren we samen naar Gods Woord, ’s morgens uit Psalm 86 en ’s avonds uit Psalm 50. Na de verootmoediging vanuit Psalm 51 op deze zondag de concentratie op verlossing en op de dankbaarheid! We bidden volhardend om Gods zegen over de erediensten voor de glorie van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer