Kerkbode 18-01-2019

Zondag 20 januari 2019

10.00 uur: ds. M. van Duijn (Utrecht)
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 38:1 n.m. Ps. 35:1

Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (ondersteuning kerkelijke activiteiten) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Oppas: Karin Oskam, Nathalie de Jong, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Mevr. D. de Ruiter-Leeuwis, van der Hoevenstraat 6, is opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem en zal zeer waarschijnlijk 24 januari in Dordrecht geopereerd worden. Op haar hoge leeftijd zal dit alles niet meevallen en we bidden om de bijstand en nabijheid van de Heere over haar leven. Ook zijn er andere leden van de gemeente en medebewoners van ons dorp die zorgen en verdriet kennen. Voor een ieder, jong en oud, bidden wij tot de Heere; “Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.” (Psalm 31: 17)

Belijdeniscatechese: We komen bij elkaar op D.V. woensdag 23 januari en behandelen dan hoofdstuk 2 uit ons boekje. We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29, hartelijk welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, 19 januari is er weer Instuif. We hebben leuke spellen bedacht. Durf jij de uitdaging aan? Kom dan ook, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Kosten zijn € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes, de instuif leiding.

Ouderenmiddag: Op D.V. woensdag 23 januari hopen we weer bij elkaar te komen. De heer H. Rijneveld en de heer J. Bogert geven een voordrachtmiddag over en in streektaal. Ook is er een quiz. We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Allen hartelijk welkom! Nog nooit geweest? Kom gerust een keer kijken en luisteren!

Jonge stellen kring: Wij houden 4 bijbelstudie avonden, via het boekje van Open Doors over de vervolgde kerk. Onze eerste avond is 20-02-2019.  Wees welkom!! Bel of app voor vragen. Mathilde : 0629291944, Suzanne : 0620651336. Groetjes, de jonge stellen

Talentenveiling: Afgelopen maand hebben meerdere mensen een rondleiding gehad door de kerk onder leiding van Teus van Werd, inclusief een bezoek aan de toren. Dit was nog onderdeel van de talentenveiling met als doel geld op te halen voor het HGJB project Open je Ogen. Hierdoor hebben we nog €23,00 extra over kunnen maken. Hartelijk bedankt!

Zendingsbussen: De GZB zendingsbussen hebben het afgelopen kwartaal € 1044,11 opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt naar een project in Azië waar discipelschapscursussen voor christenen gegeven worden, zodat zij het Evangelie door kunnen geven in de veelal moslimlanden daar. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de site van de GZB onder het kopje projecten in Azië.

Agenda:

19-01: Instuif

20-01: Zingen na de avonddienst

21-01: Catechese

21-01: Mannenvereniging

23-01: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, Dorpsstraat 44

23-01: Ouderenmiddag

23-01: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Vanwege de nascholing ben ik deze week een aantal dagen afwezig en bedienen D.V. zondag 20 januari twee gastvoorgangers het Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer