Kerkbode 18-01-2019 nagekomen bericht

Week van Gebed: Van 20 t/m 27 januari is er weer de jaarlijkse week van gebed. Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar weer met elkaar bidden. Er worden gebedspunten aangereikt, maar er is ook gelegenheid om zelf gebedspunten aan te geven en er met elkaar voor te bidden. Wij hopen dat dat er zo veel mogelijk mensen komen om met elkaar te bidden. Jezus heeft vele malen over bidden gesproken. Hij zelf bracht vele uren door om tot Zijn Vader in de hemel te bidden. Laten we dan als gemeente één zijn met Hem.
Er is gelegenheid om te bidden in de bovenzaal van de kerk vanaf maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari aanvang 19.30 uur.