Kerkbode 18-02-2022

Zondag 20 februari 2022
10.00 uur: M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: M.C. Stehouwer (d. Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps 116:1 n.m. Ps 116:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken koord) 2. Kerkbeheer 2. HA (St. ontmoeting)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar rond het Heilig Avondmaal: “…en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe.” n.a.v. Markus 3:13. Zo roept de Meester ons op om Zijn lijden en sterven te gedenken D.V. zondag 20 feb. in de morgen- en avonddienst. Iedereen die Jezus als Redder van zondaren nodig heeft en bij Hem wil zijn is uitgenodigd! Omwille van een stuk orde geven wij het advies om goed te overwegen in welke dienst aanwezig te zijn zodat bijvoorbeeld ouderen en jonge gezinnen, die minder makkelijk naar de avonddienst kunnen komen, ook hun plaats in de kerk kunnen innemen.

Koks gevraagd ! : Voor de Alphacursus zoeken we nog mensen die willen koken voor de donderdagen 24 feb. 10 maart, en 24 mrt. De groep bestaat uit 14 personen, en per avond wordt meestal door 2 mensen de maaltijd verzorgd. Wilt u/jij zich hier voor inzetten ? Voor aanmelden of meer informatie : neem contact op met Hanneke Stolk ( 06 34673414).

Agenda:
19-02: De Kroon
21-02: Vrouwenvereniging
22-02: Catechese
23-02: Bij de Bron
23-02: Kerkenraadsvergadering
23-02: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 20 febr. worden jongeren en ouderen geroepen om door Woord en Sacrament gericht te worden op Jezus Christus, de Zoon van God. We luisteren in beide diensten ontvankelijk naar Gods Woord uit Markus 4: 1 t/m 20. Mooi zou het zijn als in de gezinnen de gelijkenis van de zaaier al eens gelezen is in de voorbereiding op de zondag. We bidden voor jong en oud om een gezegende rustdag tot eer van God.

M.C. Stehouwer