Kerkbode 11-02-2022

Zondag 13 februari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (v.H.A.)
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Klaaswaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 72:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (gem. belastingen)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: “Want Hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken.” (Mar. 3:10) In de gerichtheid op Jezus Christus de Zoon van God is er heelheid voor jong en oud, wat er ook in ons leven speelt!

Rondom het Heilig Avondmaal: Iedereen is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal D.V. woensdag 16 febr. om 20.00 uur. Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Paasprojectkoor: Het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk begint a.s. zondag weer met repeteren voor 2 Paasconcerten. Belangstellenden, die mee willen zingen, kunnen zich opgeven via projecten@stichtingmph.nl . Voor informatie kan men contact opnemen met Teo Hoogendijk (06-15180678).

Agenda:
12-02: Mannenbidstond: 08.00-09.00 uur in de kerk, leiding: Jelle Duister
12-02: Oud papier (Joas Hoogendijk en Piet van Driel)
12-02: Instuif
13-02: JV
14-02: Mannenvereniging
15-02: Catechese
16-02: Vrouwenbidstond
16-02: Censura Morum: 19.30-20.00 uur in de consistorie
16-02: Bezinning Heilig Avondmaal: 20.00 uur
17-02: Passageavond gaat helaas niet door i.vm. huidige besmettingscijfers Corona
17-02: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 13 febr. bereiden wij ons in de eredienst voor op de bediening van het Heilig Avondmaal van D.V. zondag 20 feb. Brood en wijn, gebroken lichaam en vergoten bloed tot verzoening van zonden, Jezus alleen! We luisteren samen naar Gods Woord uit Markus 3: 7 t/m 35 en leven biddend toe naar de zondag met het verlangen dat de Geest door het Woord tot jong en oud spreekt.

M.C. Stehouwer