Kerkbode 18-03-2022

Zondag 20 maart 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 40:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project in Nepal) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Marjoke de Groot en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Jesaja 53:4-5 “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Laat Gods betrouwbare Woord de vaste grond onder je voeten zijn, elke dag!

Van de kerkenraad – gemeenteavond: Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten! DV 28 maart is er een gemeenteavond voor jong en oud. Samen luisteren we naar een presentatie van Open Doors over het getuigenis van de vervolgde kerk. Daarna gaan we onze verbondenheid met broeders en zusters actief oefenen. Dit doen wij o.a. door die avond kaarten te schrijven met bemoedigende teksten, door samen te bidden en door de vervolgde kerk te steunen met onze liefdegaven. Iedereen die komt wordt dan ook gevraagd om kaarten mee te nemen die we op die avond kunnen gaan schrijven. De avond begint met een inloop om 19.45 u. in ’t Wingerds hof en start om 20.00 u. We hopen op een goede opkomst, iedereen is welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Preekschrijfkaarten en ander materiaal voor kinderen: Voor gezinnen willen we de komende tijd extra materiaal plaatsen op onze website onder ‘Nieuws’. Dus hou de site in de gaten! Komende zondag kun je al een preekschrijfkaart downloaden, uitprinten en gebruiken in de kerkdienst.

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo. Johannes 3: 1-21 (vers 14-16)
Ma. Numeri 21: 4-9 (vers 8 en 9)
Di. Jesaja 52: 13-15 (vers 13)
Wo. Psalm 2: 1-12 (vers 7 en 12)
Do. Markus 1: 9-13 (vers 10 en 11)
Vr. Johannes 8: 21-29 (vers 28 en 29)
Za. 1 Johannes 4: 7-21 (vers 9 en 10)

Agenda:
19-03: Instuif
21-03: Vrouwenvereniging
23-03: Kerkenraadsvergadering
23-03: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 4e lijdenszondag DV 20 maart luisteren wij in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 14: 12 t/m 31. Wat een offer Hij voor mij! Dankzij het lijden en sterven van Jezus Christus is er hoop op vrede. Laten wij volharden in de gerichtheid op de Koning van het Koninkrijk van God. Juist ook in het samenkomen en luisteren naar Zijn stem. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer