Kerkbode 17-01-2020

Zondag 19 januari 2020
10.00 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 6:9 n.m. Ps. 31:17
Collecten: v.m. kerkbeheer (doelcollecte) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Jannet v.d. Berg en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid delen we hier de teksten uit Gods Woord die de nieuw bevestigde ambtsbroeders jl. zondag meekregen. Diaken Theo Aantjes: “En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, …” 1 Thes. 3:12a. Ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof: “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.” 1 Thes. 5:24. Ouderling Jan Willem Stolk: “Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.” 1 Thes. 4:9.

Bezinning op het Heilig Avondmaal: Nu al wil ik delen dat het bezinningsuur op het Heilig Avondmaal van D.V. 9 feb. gehouden zal gaan worden op D.V. maandagavond 3 febr. om 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk. We gaan dit uur samen met de (belijdenis)catechisant(en) in gesprek over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Allen hartelijk welkom.

Bijbelkring: Op D.V. woensdag 22 jan. komen we weer bij elkaar in ’t Wingerds hof om 20.00 uur. We gaan verder met hoofdstuk 4 “Wie volhard tot het einde…”. Iedereen is hartelijk welkom.

Verantwoording kerkrentmeesters: Opbrengst collecten dec. € 2812,72; verjaringsfonds dec. € 192,35; giften via ds. Stehouwer 2 x € 20, 1 x € 50 en 1 x € 250. Iedereen hartelijk bedankt.

Instuif: Beste jongens en meiden op 18 jan. hebben we een spel avond. Durf jij de uitdaging aan? Inloop 19.45 start 20.00 uur in t’ Wingerds hof. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuifleiding.

Zingen na de dienst: Zondagavond 19 jan. zingen we na de dienst weer enkele liederen uit de bundel Weerklank. We zingen lied 211 – 212: 1 en 6 – 214 – 217: 1,2 en 3 – 221: 1 en 2 – 223: 1, 2 en 5. Thema: Wederkomst en toekomstverwachting. Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen!

Week van het gebed: 19 t/m 26 jan is de week van het gebed. Thema is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (Handelingen 28:4). Broeders en zusters, als u mee wilt bidden, dan bent u op de avonden van maandag 20 t/m vrijdag 24 jan. van 19.30-20.30 uur van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Wij zien er naar uit.

Ouderenmiddag: Op D.V. 22 jan. hopen we als ouderen en alleenstaanden van de gemeente weer bij elkaar te komen. Het onderwerp is: ”Watersnood 1953, ramp en realiteit.” Aan de hand van uniek fotomateriaal neemt de heer Jan Boele uit Bleskensgraaf, ons mee op de route van het water op 1 februari 1953 en de dagen daarna in de Alblasserwaard. Welke maatregelen worden er genomen voor de toekomst? Het is de moeite waard om te komen. Bent u nog nooit geweest? Van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur. In het ’t Wingerds hof. Voor vervoer kunt u bellen 0184-416803.

Agenda:
17-01: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
18-01: Instuif
19-01 t/m 26-01: week van het gebed
19-01: Zingen na de avonddienst
20-01: Catechese
20-01: 18+ gespreksgroep
20-01: Mannenvereniging
21-01: Belijdeniscatechese
22-01: Vrouwenbidstond: loc. Jet Schenk, Oosteinde 32, voorber. Carin
22-01: Ouderenmiddag
22-01: Bij de Bron
22-01: Bijbelkring

Ten slotte: D.V. zondagavond 19 jan. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 2. We danken en bidden voor het geheel van de gemeente (1 Thes. 1:2) en om rijk gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer