Kerkbode 19-07-2019

Zondag 21 juli 2019
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 113:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De schoolgaande kinderen en jongeren hebben inmiddels vakantie gekregen. Wij wensen iedereen in de komende zomerperiode een goede re-creatie-tijd toe. Kom tot rust, thuisblijver en vakantieganger, bij de Schepper en Herschepper. Jezus zei; Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (Mattheüs 11:28)

Doopzitting: Op D.V. zondag 25 augustus mag de doop bediend worden in het midden van de gemeente. Daarom is er op D.V. dinsdag 23 juli om 20.00 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders zijn hartelijk welkom.

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode is voor twee weken. De kopij graag inleveren uiterlijk vrijdag 19 juli om 18.00 uur. De kerkbode daarna komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij voor die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
19-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondag 21 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit de Filippenzen hoofdstuk 4. We bidden, met dankzegging (zie vers 6), om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer