Kerkbode 26-07-2019

Zondag 28 juli 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: Kand. E. Meijer (Elspeet)

Voorzang: v.m. Ps. 61:3 n.m. Ps. 102:16
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Gerjan de Groot

Zondag 4 augustus 2019
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: Kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 123:1 n.m. Ps. 76:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (IZB) 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Nathalie de Jong, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar:
In verband met mijn afwezigheid tot 24 augustus is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Dabar de Put: Beste gemeenteleden, het plan is om deze zomer op de Put een heuse melkpakkenboot te gaan bouwen. De campinggasten kunnen al hun melk- en sappakken inleveren bij dabarteam en campingpastor én als afsluiter van de dabarperiode bouwen we gezamenlijk de boot, die we dan ook gezamenlijk te water laten op de Put! Hiermee hopen we op veel mooie, zegenrijke contactmomenten met team, pastor en onderling. Spaart u met ons mee? U kunt uw (omgespoelde!!) melk- en sappakken inleveren bij de ingang van de kerk. Er zal daar een groene container staan, waar u de pakken kunt inleveren. Dit kan in de periode van 27 juli tot 23 augustus. Of bij ons thuis op Westeinde 32. Alvast heel erg bedankt voor uw betrokkenheid bij het evangelisatiewerk op de Put! Namens de Commissie Rianne de Groot

Jeugddienst: We zien terug op een prachtige jeugddienst met Wim Kleen. Zijn getuigenis is inmiddels terug te vinden op het YouTube-kanaal van de gemeente. Op 8 september staat de eerstvolgende jeugddienst gepland. Chris Verhagen zal deze dienst voorgaan. Chris is in het dagelijks leven werkzaam als psychiater. Het thema zal t.z.t. bekend gemaakt worden. Schrijven jullie de datum alvast op in jullie agenda?

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij van die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
02-08: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
07-08: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op D.V. zondag 28 juli hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Zelf hoop ik op deze zondag twee aangepaste diensten te verzorgen in Steenwijk. Samen met vele vrijwilligers hopen we voor de gasten van een “Voor Elkaar vakantieweek” op een goede recreatie periode. De zondag daarop D.V. 4 augustus is mijn eerste vakantiezondag, ook dan zijn er twee gastvoorgangers. Hier in Wijngaarden en overal waar Gods Woord verkondigd wordt; gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer