Kerkbode 19-08-2021

Zondag 22-08-2021

09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:12  n.m. Ps. 73:13

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBOK)  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam en Marit de Groot

  Start Alpha cursus: We zijn met de voorbereidingen bezig om een Alpha cursus op te starten om met iedereen die dat maar wil de basis van het christelijk geloof te delen en te doordenken. Ken jij iemand die geïnteresseerd is of vragen heeft over het geloof? Spreek er eens over of dit wat is om samen te gaan doen! De data en tijden worden nog gepubliceerd. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die praktisch mee willen helpen door bijvoorbeeld een maaltijd te bereiden of met medemensen in een kleine groep in gesprek willen gaan. Wil je meedoen, heb je vragen of suggesties? Spreek ons aan: Maarten Baan, Hanneke Stolk, Naomi van der Vlist, Elise Hoogendijk, ds. Stehouwer.

  Ten slotte: Na een periode van re-creatie mogen we weer dienend in de gemeente werkzaam zijn.  D.V. zondagmorgen 22 aug. luisteren we samen naar Gods Woord uit 1 Timotheüs 1waarmee we een

nieuwe serie preken starten. “Een betrouwbaar Woord”, het staat wel drie keer in deze brief, komt tot

jou en mij van de door en door betrouwbare God; wat een genade! Laten jong en oud volhardend

luisteren met diep ontzag en daarop reageren met geloof, eerbewijzen en aanbidding.

M.C. Stehouwer