kerkbode 2 juni 2023

Zondag 4 juni 2023
09.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang Capelle) (KIG)
18.30 uur: ds. J. Speksnijder (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 101:1 n.m.. Ps  56:6

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (fam. Jonkers MAF) 2. Kerkbeheer (energiekosten)                       
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jannet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Lennard de Groot

   Omzien naar elkaar: Mevr. M. Brandwijk-Bouman verblijft de komende periode in Yulius.
Dhr. P. van Herwijnen start komende periode weer met onderzoeken. Van harte willen we u vragen om hen mee te nemen in uw gebeden.

  Kind in de Gemeente dienst: Zondag 4 juni is er weer een KIG.  Dominee E. van Wijk hoopt deze dienst voor te gaan en met ons na te denken over Mattheus 10 vers 31. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. We hopen jullie te ontmoeten! 

   Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen met de grote schoonmaakbeurt in de kerk.Maandag 5 juni half 7 in de avond en dinsdag 6 juni vanaf 9 uur in de morgen.Vele handen maken licht werk!

   Nacht voor de kerk D.V. 9 op 10 juni: Beste gemeenteleden, afgelopen donderdag heeft u tussen het Kontakt het inlegvel met de informatie over de nacht voor de kerk gekregen. We hopen u/jij te ontmoeten tijdens de sponsorloop als kandidaat of toeschouwer, of komt u iets drinken met wat lekkers erbij? We hopen u te zien en een gezellig samenzijn te hebben. 

  Agenda:

05-06: Grote schoonmaak kerk 18.30 uur
06-06: Grote schoonmaak kerk 09.00 uur|
07-06: Vrouwenbidstond: Dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding: Sandra
07-06: Collectemunten verkoop in de consistorie van 19.00- 20.00 uur  

   Ten slotte: Bij de opening van de gemeenteavond lazen wij o.a. Mattheus 9:38. Daarin roept Jezus op om steeds weer te bidden dat de Heere nieuwe arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Dit gebed is nodig voor de landelijke kerk en voor onze gemeente.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.