Kerkbode 20-01-2023

Zondag 22 januari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps.87:1 n.m. Ps.68:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF fam.Jonkers) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Saskia de Jong en David Stolk.

Omzien naar elkaar: Jl. zondagavond baden we in de eredienst om éénheid n.a.v. gebedspunten die aangereikt waren vanuit de week van gebed. De Heere Jezus bidt in Johannes 17:20-21 “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” In deze éénheid is er omzien naar elkaar en uitzien naar de komst van Christus!

Vanuit de kerkenraad: Woensdag D.V. 25 jan. zal er aannemingsavond gehouden worden om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. We zijn de Heere dankbaar en zeer verblijd dat D.V. zondag 29 jan. belijdenis van het geloof gedaan mag worden in het midden van de gemeente door Petra de Kluiver en door Liesbeth de Bondt. We moedigen jong en oud aan om met hen mee te leven en voor deze zusters te bidden.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €50 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegaven.

Collecteopbrengst 4e kwartaal Diaconie:
Oktober: November:
Algemeen: € 352,25 Algemeen : € 630,50
Messias belijdende joden: € 269,55 Schreeuw om leven: € 318, 05
Catechese materiaal: € 199,05 Pakistan: € 295,75
Stichting de Hoop: € 211,95 Voedselbank Sliedrecht: € 186,05
Wycliff: €209,50 Transworld radio: € 225,50
Vakantiebijbelclub € 207,30

December:
Algemeen: € 72,001
Kerstfeest basisschool: € 229,65
Fam Rojas: € 100,00
Stefanie de Wildt: € 50,00
Fruitbakjes € 15,00

Dabar: We zijn opzoek naar teamleden voor onze pop=up camping. Zie voor meer info bij algemene berichten.

Agenda:
21-01: Instuif
23-01: Mannenvereniging
24-01: Catechese
25-01: Bij de Bron
25-01: Bijbelstudiekring om 20.00 uur bij fam. Stolk, voorbereiding René hfdst 7
25-01: Aannemingsavond, 20.00 uur in de consistorie
26-01: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 22 jan. mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Lara Stuij, dochter van Simon en Deborah. We luisteren we samen in deze dienst naar Gods Woord uit Psalm 42. We bidden om gezegende diensten voor iedereen die luistert naar Gods Woord.

M.C. Stehouwer