Kerkbode 13-01-2023

Zondag 15 januari 2023
10.00 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 136:2 n.m. Ps. 35:13
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer (beeld- en geluidsinstallatie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Dhr. Anton de Groot, Westeinde 33, verblijft nog in het ziekenhuis waar hij een ingrijpende operatie ondergaan heeft aan zijn hart. We zijn de Heere dankbaar voor het voorspoedige verloop hiervan. Er zal echter nog wel een hele weg van aansterken en revalidatie te gaan zijn. We bidden hierin voor hem en allen die bij hem horen. “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.” Psalm 130:5.

Vanuit de kerkenraad: D.V. zondagavond 15 jan. zal de herbevestiging plaatsvinden van broeder J.W Stolk in het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat er zo voortgang mag plaatsvinden in het ambtelijke werk in de gemeente en dat de kerkenraad compleet mag blijven. De Heere zorgt in genade en trouw voor Zijn gemeente!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 18 jan. om 19.30 uur komen we in ’t Wingerds hof bijeen. We behandelen het 4e hoofdstuk uit ons boek n.a.v. Openbaring 6 en 7. Hartelijk welkom!

Voor in uw agenda: D.V. donderdagavond 16 februari is er een afscheidsavond voor ds. Stehouwer en zijn vrouw in ‘t Wingerds hof. De aanvang is om 19.45 uur. We starten om 20.00 uur. We zien uit naar uw komst!

Giftenverantwoording 2022:
Collecten: Verjaringsfonds:
Aug: € 1514,38 € 218,-
Sept: € 1928,19 € 265,85
Okt: € 1411,59 € 166,50
Nov: € 1640,98 € 194,-
Dec: € 1847,67 € 158,50
Ontzettend bedankt voor alle giften.

Zingen na de dienst: Zondag is er weer zingen na de dienst. Bent u/jij nog niet gebleven om te blijven zingen? Misschien toch eens doen. God groot maken door van Hem te zingen, dat is Hij toch waard? Wees welkom. Zingen maakt blij! We hopen de volgende liederen uit weerklank te zingen: 525: 1,2 354: alle 3 418: 1,2 en 3 419: alle 2 363: alle 3 358: 1, 2 en 4.

Ouderenmiddag: 18 jan. is er weer een Ouderenmiddag. Er hoopt iemand van stichting 3xm te komen vertellen van hun werk. Het Evangelie brengen via moderne media in moeilijk bereikbare landen. Het zal ook de laatste middag zijn, waarin onze dominee de meditatie zal verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden? Bel dan naar Anja Vink 06-22380171.

Week van gebed: Van zondag 15 jan. t/m 22 jan. is er weer de jaarlijkse week van gebed. Vanaf maandag 16 jan. is er gelegenheid om met elkaar te bidden in de kerk. We beginnen om 19.30 uur. Het thema is doe goed zoek recht. Er is veel om voor te bidden in deze roerige tijd .Wie hebben ons gebed nodig? Mensen die lijden onder geweld en oorlog, zoals in Oekraïne, mensen die het recht op vrijheid van godsdienst ontnomen wordt en onderdrukt worden, mensen die honger lijden. Ieder mens heeft recht op een gelukkig leven en dat wordt hun ontnomen door anderen die menen dat zij dit kunnen doen. Om korter bij huis te blijven; bidden voor hen die zich eenzaam voelen en daardoor depressief worden; ook in ons dorp. Laten wij als gemeente een levend gebed zijn, een licht voor mensen die nog in het duister leven. Voorin de kerk liggen gebedsboekjes die u kunt mee nemen. Ook voor kinderen ligt er een aantal boekjes. Wij rekenen op u.

Oud ijzer opbrengst: In het 2e halfjaar van 2022 was de opbrengst van het oud ijzer € 1275, = ! Mooi dat we met elkaar als dorp hiermee het werk van Jorge en Mariëtte in Guatemala mogen ondersteunen. Op dit moment zijn ze op verlof hier, en op de gemeente-avond benadrukte Mariëtte nog eens dat ieders betrokkenheid, op wat voor manier dan ook, waardevol is. Wij hier, zij daar, verbonden met elkaar. En verbonden door het geloof, in een machtige God, die overal op aarde doorgaat met Zijn Werk ! Een hartelijke groet, Fam. J.W. Stolk.

Agenda:
14-01: Mannenbidstond WoW: aanvang 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Teo
14-01: Oud papier (Piet van Driel en Karsten Breedveld)
15-01: Zingen na de avonddienst
15-01 t/m 22-01 Week van gebed
16-01: Vrouwenvereniging
17-01: Catechese
18-01: Vrouwenbidstond: locatie: Oosteinde 7, voorbereiding: Anja
18-01: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof
18-01: Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in ’t Wingerds hof
19-01: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. 15 januari luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord uit Markus 13. De Heere Jezus openbaart de toekomst die in Gods hand ligt zodat de gelovigen waakzaam zouden zijn en naar Hem uit zouden zien. Laten wij daarom met volharding samenkomen in de erediensten. De trouwe God dienen en grootmaken door zelf ook trouw en toegewijd voor Hem te gaan leven. We bidden voor jong en oud om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer