Kerkbode 20-09-2019

Zondag 22 september 2019
09.30 uur: ds. W.F. Jochemsen (Noordeloos)
18.30 uur: ds. W. van den Born (Ermelo)

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 16:1
Collecten: v.m. 1. Bouwfonds 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Rachel Stehouwer, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? (Psalm 27:1) Een Woord om te overdenken en om door te geven in het omzien naar elkaar.

Bijbelgesprekskring: In het nieuwe seizoen gaan we Bijbelstudies doen over vervolging en volharding. Lessen vanuit de vervolgde kerk. We maken gebruik van het boekje: “Van kruis naar kroon”, van ds. Ron van der Spoel, kringserie van de IZB. We komen de eerste keer op D.V. woensdag 23 oktober om 20.00 u. bij elkaar in ’t Wingerds hof. Graag vóóraf opgeven i.v.m. te bestellen materiaal, jong en oud hartelijk welkom! predikant@hervormdwijngaarden.nl of via tel. 701409.

Openingsavond mannen- en vrouwenvereniging: Dit zal zijn op D.V. 23 september in ’t Wingerds hof. Ds. M.C. Stehouwer hoopt de inleiding te verzorgen. Het onderwerp is ‘Belijdenis’. We beginnen om 19.45 uur. Iedereen, ook gasten, hartelijk welkom!

Ouderenmiddag: Wij nodigen u hartelijk uit voor de eerste middag in het nieuwe seizoen op 25 september in ’t Wingerds hof. Mevrouw Marijke Jongeneel hoopt ons te vertellen over palliatieve thuiszorg en het werk van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Vervolgens geeft mevrouw Klarie Aantjes informatie over de plaatselijke afdeling van de Vrijwillige Terminale Thuishulp. Er is een verkooptafel met fotokaarten en foldermateriaal. Als u opgehaald wilt worden, kunt u bellen naar Joke Koorevaar, telefoon 417642. De aanvang is om 14.45 uur. Iedereen van harte welkom!

Vakantie Bijbel Club: De commissie van de VBC (Vakantie Bijbel Club) is al druk bezig met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie, op 21 en 22 oktober 2019. Zetten jullie deze data alvast in de agenda? Alle kinderen van de basisschool zijn dan van harte welkom. Nadere informatie zal nog volgen.

Jeugddienst: Twee weken geleden mochten we een prachtige jeugddienst met elkaar hebben. Chris Verhagen sprak over het thema: “Opnieuw beginnen?!” Deze boodschap is inmiddels terug te kijken op het YouTube-kanaal van de gemeente. Het nakijken waard! De eerstvolgende jeugddienst staat gepland op 17 november 2019. Schrijf je deze datum op in je agenda? Meer informatie zal nog volgen.

Gemeentekalender: Deze week ontvangt u bij de kerkbode een gemeentekalender/agenda. Alle bekende data van bijeenkomsten van clubs, verenigingen, bijbelstudiekringen e.d. staan er op. Natuurlijk kan er altijd iets veranderen. Alle data zijn D.V. Bewaart u de agenda op een goed plaatsje?

Agenda:
20-09: JV startactiviteit
23-09: mannen- en vrouwenvereniging openingsavond 19.45 uur
24-09: Schoonmaak kerk 18.30 uur
25-09: Schoonmaak kerk 09.00 uur
25-09: Ouderenmiddag 14.45 uur
25-09: Bijbelstudiekring open avond 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3

Ten slotte: D.V. zondag 22 september zijn er twee (!) gelegenheden om de Heere de eer te geven en naar Zijn Woord te luisteren. Twee gastvoorgangers bedienen het Woord. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer