Kerkbode 20-11-2020

Zondag 22 november 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorber. Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Klaaswaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (voedselbank Sliedrecht) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaar en blij delen Jaco en Josien Kuiper, dat op dinsdag 10 nov. hun dochter Elisabeth Jacomijn is geboren. Zij noemen haar Ize en zij is het zusje van Jesse, Roan en Joshua. Wij feliciteren dit gezin hartelijk met dit wonder van nieuw leven uit de Vaderhand ontvangen. En bidden om Gods zegen over jullie leven.

Rondom het Heilig Avondmaal: Er is ruimte bij de Heere Jezus omdat Hij alles heeft volbracht. Volhardend en toegewijd mogen wij Zijn lijden en sterven tot verzoening van zonden gedenken. In zowel de morgen als de avonddienst van DV. zondag 29 nov. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat op dezelfde manier te gaan doen als jl. september en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Jong en oud is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We komen bijeen in de kerk D.V. donderdag 26 nov. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op diezelfde avond zal er van 19.30-20.00 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Ambtsdragersverkiezing: Op de stemmingsavond van donderdag 12 nov. jl. is Bert Kuiper gekozen in de vacature van ouderling Bakker. Bij het verschijnen van deze kerkbode zal zijn beslissing bekend zijn. Het is ons gebed dat de kerkenraad weer compleet mag worden, zodat het werk in de gemeente kan blijven doorgaan. Bid u / jij mee?

Agenda:
20-11: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur
20-11: Bij de Bron
23-11: Catechese
25-11: Vrouwenbidstond
26-11: Censura Morum: van 19.30-20.00 uur
26-11: Bezinningsuur Heilig Avondmaal: aanvang 20.00 uur

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 22 nov. luisteren we thuis en in de kerk samen naar Gods woord vanuit Lukas 21. Ook lezen we het eerste deel van het avondmaalsformulier ter voor-bereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. 29 nov. “Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade.”

M.C. Stehouwer