Kerkbode 20-12-2019

Zondag 22 december 2019
10.00 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 105:5 n.m. LvZ:5
Collecten : in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Marjoke de Groot

Woensdag 25 december 2019 1e Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

Voorzang: v.m. Weerklank lied 570 en 126 n.m. LvS:2
Collecten : in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Donderdag 26 december 2019 2e Kerstdag
09.30 uur: Kerst Sing-In
11.30 uur: Kerst Sing-In

Oppas: Mathilde van Os, Pernella Vink en Marita Brand

Zondag 29 december 2019
10.00 uur: kand. R.P. Hoogenboom (Woerden)
18.30 uur: prop. J.J. de Haan (Woerden)

Voorzang: v.m. Ps. 36:3 n.m LvM:3
Collecten :in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Saskia de Jong en Rosanne de Jong

Dinsdag 31 december 2019
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Wijngaarden)

Voorzang: LvS:1
Collecten : 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)

Woensdag 1 januari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Weerklank lied 230 vers 1, 2 en 5
Collecten : 1. Diaconie (werk George en Mariëtte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “Geloven is geven om – geven om te doen”. Zo delen de nabestaanden dat op jl. vrijdag 13 dec. In verpleeghuis Avondlicht te Herwijnen is overleden, in de leeftijd van 81 jaar, dhr. Dirk Oskam. We leven mee met zijn vrouw Dina, haar kinderen, kleinkinderen en de verdere familieleden. Het adres van mevr. D. Oskam is Pauwtjesmolen 46, 3371 RM te Hardinxveld-Giessendam. Tijdens de uitvaart, die op 18 dec. plaatsvond, mocht het Evangelie van troost en verzoening klinken vanuit 1 Johannes 2:2. Het kerstkind in de kribbe, Jezus Christus is een verzoening voor onze zonden en er is ruimte van genade en vergeving bij God “ook voor de zonden van de hele wereld”. Na de dienst hebben we dhr. Oskam begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Spindermolen te Hardinxveld-Giessendam. We bidden om het licht van Gods vertroostende nabijheid voor Dina en de gehele familie.
Rectificatie: Het adres van mevr. L. van der Heijden- van der Hel is vorige week niet goed vermeld. Het moet zijn: kamer 328, Lijsterweg 27, 3362 BB Sliedrecht.

Ambtsdragers: De verkozen broeders in de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De heer W. de Groot heeft om persoonlijke redenen bedankt voor het ambt van ouderling. Dhr. J.W. Stolk heeft zijn verkiezing mogen aanvaarden. Daar zijn we dankbaar voor. Eventuele bezwaren tegen zijn verkiezing en de gevolgde procedure kunnen tot 27 dec. a.s. schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden in de morgendienst van 12 jan. 2020.

Post voor Jorge en Mariëtte Rojas: Begin jan. a.s. hopen de ouders van Mariëtte voor een aantal weken naar Guatemala te gaan. Wie een kaartje wil schrijven aan fam. Rojas kan tot uiterlijk 3 jan. de post bezorgen bij fam. Koorevaar op Oosteinde 37.

Oliebollenactie: Op maandag 30 dec. worden er weer oliebollen en appelbeignets gebakken in de tent voor de kerk. Vanaf ‘s ochtends vroeg tot 15.00 uur bent u van harte welkom. Het bestelformulier is inmiddels in geheel Wijngaarden bezorgd. De organisatie is in handen van het Rommelmarktcomité en de opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Graag ontmoeten wij u aan de kraam of bezorgen bij u thuis.

Kopij kerkbode: Voor de kerkbode editie van 3 jan. a.s. dient de kopij uiterlijk vrijdag 27 dec. worden aangeleverd.

Agenda:
20-12: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
21-12: De Kroon
21-12: Kerst projectkoor

Ten slotte: Op de 4e Adventzondag DV 22 dec. luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 25:1-13. Zijn wij bereid om de Bruidegom te ontmoeten? Op de 1e Kerstdag luisteren we naar het Evangelie vanuit Mattheüs 1 over de gekomen Koning; grote Zoon van David, Immanuel. Aanbid Hem! Dat is ook waar we bij stilstaan, over horen en toe aangemoedigd worden in de laatste dienst van het jaar en in de eerste dienst van het nieuwe jaar 2020. Op DV 31 dec. en op 1 jan. luisteren we naar Gods woord vanuit Mattheüs 2. Op zondag 29 dec. hopen 2 gastvoorgangers het Woord te bedienen en niet in de laatste plaats is er op 2e Kerstdag ook nog een gelegenheid om in dankbare verwondering de lof te brengen aan Jezus. “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Alle glorie en eer zij aan God, nu en tot in alle eeuwigheid! Rijk gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling voor jong en oud en in alle verschillende levensomstandigheden. “Uw Koninkrijk kome”.

M.C. Stehouwer