Kerkbode 21-05-2021

Zondag 23 mei 2021 1e Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kamerik) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 98:2

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Jacoline de Jong en Anna Ruisbroek

Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag
11.00 uur: Sing-in

Oppas: Elske Baan en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Laten we biddend omzien naar Israël nu daar zoveel spanning en geweld is. Psalm 122:6a “Bid om vrede voor Jeruzalem, …”

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 26 mei komen we voor de laatste keer dit seizoen bijeen in de kerk. We beginnen om 19.30 uur en bespreken hoofdstuk 8 uit het boekje dat gaat over Nehemia 13: 15-31. Ook als je nog niet eerder geweest bent en eens wil kennismaken met deze kring, hartelijk welkom!

Sing-in: Op 2e Pinksterdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk een Sing-in, welke om 11.00 uur (!) begint. Wim Wiersma zal met ons nadenken over verschillende talen van de Liefde n.a.v. het thema: “ Hoe geef je taal aan je geloof ?”. Een groep musici en zangers zal bijpassende liederen ten gehore brengen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen slechts 30 personen in de kerk aanwezig zijn en mag er niet worden gezongen. De Sing-in zal dan ook via de kerkradio en online te volgen zijn (www.hervormdwijngaarden.nl/Online-kerkdienst ). Vanaf het menu op deze site is tevens het programma met liedteksten te downloaden.

Agenda:
26-05: Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in de kerk
27-05: Immanuel

Ten slotte: Op de 1 e Pinksterdag D.V. zondagmorgen 23 mei lezen we Gods Woord in Handelingen 2: 1-4 en Efeze 6: 10-20. Door de Geest van Christus geleid mogen jongeren van de gemeente Jezus als hun persoonlijk Verlosser en Zaligmaker belijden. Met vreugde en in dankbaarheid mogen we daar in deze dienst getuigen van zijn! Thuis en in de kerk bidden we voor jong en oud om goede erediensten.

M.C. Stehouwer