Kerkbode 21-10-2022

Zondag 23 oktober 2022
09.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 68:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Wycliff bijbelvertalers) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Bedroefd en daarnaast dankbaar gedenkend deelt de fam. Kuiper dat jl. 13 oktober is overleden Jacomijntje Gerrigje Kuiper-den Butter in de leeftijd van 94 jaar. De rouwdienst heeft plaatsgevonden jl. 19 oktober in de kerk van Wijngaarden, we luisterden samen naar Gods Woord uit Psalm 23. Na deze dienst is mevr. Kuiper begraven op de begraafplaats aan het Oosteinde. We bidden om de zorg en nabijheid van de Goede Herder voor alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen en denken daarbij in het bijzonder aan Janna en aan Krijn en Corry en hun gezin. “Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” Johannes 10:11.

Catechese: Vanwege de herfstvakantie is er dinsdag 25 okt. geen catechese. De week erop is het dankdag en daarom hopen we jullie in de kerk te ontmoeten. D.V. dinsdag 8 nov. is er weer catechese.

Belijdeniscatechese: D.V. 27 okt. gaan we verder met hoofdstuk 2 uit ons boekje “de wereld is van God”. Weet je welkom om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 29.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegaven.

Van de diaconie: De collecte opbrengsten van het 3e kwartaal zijn:
Juli: Algemeen: €1024,55
IZB: €185,90
Augustus: Algemeen: €803,60
Schoolproject Kenia: €365,15
September: Algemeen: €687,60
Licht op zuid: €258,50
Jeugdraad: €237,59
Namens de diaconie bedankt voor deze mooie opbrengst.

Vrijwillige bijdrage: Geachte gemeenteleden, D.V. in de periode van 22 t/m 31 okt. hopen wij de brief te bezorgen of bij u langs te komen voor de 2 e rondgang van de vrijwillige bijdrage. Mogen we ook voor de 2e ronde weer op uw medewerking rekenen? Als we naar draagkracht en in liefde geven dan zijn we met Gods hulp en uw gaven in staat de bediening van Gods Woord binnen onze gemeente ook de komende jaren te kunnen laten doorgaan. Hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging gekregen van de vakantie bijbelclub op dinsdag 25 en woensdag 26 okt. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

Agenda:
21-10: JV weekend
24-10: Vrouwenvereniging
25-10: Vakantie Bijbel-club
26-10: Vakantie Bijbel-club
27-10: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagavond 23 okt. luisteren we naar Gods Woord uit Markus 9: 30 t/m 5, indringend onderwijs waarin het Evangelie van Jezus Christus schittert. We zien uit naar de ontmoeting met onze Meester door Zijn Woord en Geest!

M.C. Stehouwer