Kerkbode 22-04-2022

Zondag 24 april 2022
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 72:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer (orgelonderhoud) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Omdat Hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft. Mijn angst is weg. Omdat ik weet. Hij heeft de toekomst. En het leven is. Het leven waard. Omdat Hij leeft. Zo gaat een bekend lied, veel gezongen op Pasen. Een ander couplet uit de originele versie zingt, vrij vertaald: En op een dag, als ik de (doods)rivier oversteek. Zal ik de laatste strijd van het leven met pijn voeren. Als dan de dood plaatsmaakt voor de overwinning. Dan zie ik het glorierijke licht en zal ik weten dat Hij regeert. Zie naar elkaar om met Gods Woord; “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere
Jezus Christus.” 1 Korinthe 15:54-57.

Van de kerkenraad: In verband met mijn mei vakantie is in voorkomende gevallen de scriba en/of uw wijkouderling bereikbaar.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 23 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer uw gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09:00 uur aan de weg te zetten. Inmiddels zijn de bestelformulieren voor onze jaarlijkse tuinplantenactie bij u opgehaald. Inleveren op de Burg. Brouwerstraat 15 is ook nog mogelijk. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
23-04: 1e ophaaldag Rommelmarkt
23-04: De Kroon
24-04: JV
28-04: Immanuël

Ten slotte: D.V. 24 april luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 4: 35 t/m 41. Veel kinderbijbels hebben deze geschiedenis ook beschreven. Een mooie gelegenheid om in het gezin samen door te praten over “Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?”. Goede diensten onder het Woord in de ontmoeting met de Levende!

M.C. Stehouwer