Kerkbode 22-05-2020

Zondag 24 mei 2020
09.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:1 n.m. Ps. 145:6
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Er is geen oppas.

Rommelmarkt: Met pijn in het hart heeft het Rommelmarktcomité moeten besluiten dat de aankomende Rommelmarkt helaas geen doorgang kan vinden in verband met de huidige omstandigheden rondom het coronavirus. Graag vanaf heden geen spullen meer brengen in de schuur van de fam. Brand op het Westeinde 26. Ook zullen wij geen spullen meer ophalen tot en met het einde van dit jaar. In plaats van de Rommelmarkt zullen wij op zaterdag 5 september een lekkere actie organiseren. Informatie hieromtrent volgt nog.

Verjaringsfonds: Wij willen volgende week bij u langs komen om de zakjes van maart, april en mei op te halen. Bij voorbaat dank.

Agenda:
22-05: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur

Ten slotte: Op DV zondag 24 luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord uit de Hebreeën 5. Met verwachting vanwege Gods belofte dat Zijn Woord niet leeg zal weerkeren (Jesaja 55:11) volharden we in het luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt.

M.C. Stehouwer