Kerkbode 15-05-2020

Zondag 17 mei 2020
09.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)
18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 54:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 8:5
Collecten: 1. diaconie 2. kerkbeheer

Omzien naar elkaar: “Gelukzalig is de mens die op U vertrouwt” Psalm 84:13 b . Dat staat boven het overlijdensbericht van oud gemeentelid en oud dorpsgenoot mevr. Lenie van der Heijden-van der Hel. Op het laatst van haar leven heeft zij gewoond in Parkzicht te Sliedrecht. Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats te Sliedrecht. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen (correspondentieadres: zie kerkbode) de troost van Jezus Christus toe en te schuilen bij de HEERE waar diezelfde Psalm 84 belijdend van spreekt als “mijn Koning en mijn God”.

Verkondiging: Ik las n.a.v. de ernstige vermaning vanuit Hebreeën 3:7-8 “Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.” in deze dagen een mooi gedicht. Ik geef het ter bemoediging door: “In het heden der genade, reikt Hij ons nog steeds de hand. Vanaf Zijn troon slaat Hij ons gade en wijst ons het beloofde land”. Reacties n.a.v. de preek, tekeningen van de kinderen, als ook nieuwe vragen over de komende preekstof uit Hebreeën hoofdstuk 4, blijven hartelijk welkom. Wij mogen rijke zegen verwachten in het samen bezig zijn en luisteren naar Gods Woord!

Van de Kerkrentmeesters: Vrijwillige Bijdrage 2020: Geachte gemeenteleden, in de week van 16 t/m 23 mei is de eerste ronde van de vrijwillige bijdrage 2020. De brieven worden bij U thuis bezorgd. We bevelen de vrijwillige bijdragen van harte aan in uw voorbeden.
Werkzaamheden op en rond het kerkplein: Deze week is de restauratie van het oude gemeentehuis begonnen. Deze vinden in goed overleg met de buurt plaats. De kerkrentmeesters hebben toestemming gegeven aan aannemer Bloed uit Noordeloos om een bouwafvalcontainer op het kerkplein te plaatsen met bouwhekken er omheen.

Gemeente voor elkaar: Begin april zijn we, naast de wekelijkse erediensten, gestart met kerkradio en live stream. Zolang de huidige corona maatregelen van kracht zijn willen we u hiermee ook graag blijven bemoedigen. We horen en zien dat dit door u gewaardeerd wordt! Om het werk wat te verdelen zoeken we mensen die hier aan mee willen werken door bijvoorbeeld mee een uitzending te maken of dit te verwerken (dit kan o.a. met adobe premiere pro). Graag zien we dan ook je reactie: 06-53448328 of via diaconie@hervormdwijngaarden.nl. De uitzendingen zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur.

Ten slotte: D.V. zondag 17 mei hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 21 mei vervolgen we het samen luisteren naar Gods Woord uit de Hebreeën, nu uit hoofdstuk 4. In verbondenheid met het Levende Woord Jezus Christus bidden we om de krachtige werking van Zijn Geest en om rijk gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer