Kerkbode 22-07-2022

Zondag 24 juli 2022
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 35:13 n.m. Ps. 49:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Zondag 31 juli 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: kand. W. Wiersma (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 42:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie: IZB 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Daniëlle de Jong en Maaike de Haan

Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en
Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

Ten slotte: D.V. zondag 24 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. Op zondagmorgen 31 juli hoop ik weer samen met u te luisteren naar Gods Woord vanuit Markus 6. “Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.” Kolossenzen 1:9-11 Zo mogen we onder Gods Woord uitzien naar gezegende erediensten tot eer van Zijn Naam!

M.C. Stehouwer