Kerkbode 15-07-2022

Zondag 17 juli 2022

09.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht) 

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 25:6

Collecten:  in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Barbera de Groot en Henrike Smits 

   Omzien naar elkaar: Vrijdag 8 juli is overleden dhr. Sijmen Arie Korevaar, Oosteinde 47, op de leeftijd van 83 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er donderdag 14 juli van 19.00 – 20.00 uur in ’t Wingerd hof. De rouwdienst is vrijdag 16 juli en begint om 10.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. We wensen mevr. Korevaar, kinderen en verdere familie troost en sterkte van onze God toe. 

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Opbrengst collecten diaconie:

April: Algemeen: € 651,65

          Evangelisatiecommissie: €160,55

          Fruitbakje: €10,-

         Trauma healing network: €218,30 

Mei: Algemeen: €1156,25  

         Steun thuis in west: €150,62

         Wycliff: €250,60 

Juni: Algemeen:€742,05 

         Vluchtelingenhulp Alblasserwaard: €254,10 

         Bijbels groep 8 basisschool: €254,75

   Agenda: 

16-07: Dabar: opbouwen pop up camping; aanvang: 18.30 uur 

   Ten slotte: D.V. zondag 17 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” Filippenzen 1:9-11 Laten wij volhardend toenemen in de kennis van Jezus Christus onder de verkondiging van het Woord. We bidden om opbouwende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer