Kerkbode 23-04-2021

Zondag 25 april 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 131:4 n.m. 139:14
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Wycliff
n.m. 2. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Wycliff
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Daniëlle de Jong


Omzien naar elkaar: Concentratie op wat er toe doet. Gehoorzaam en waakzaam gericht leven op de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Zo kwam de vraag naar ons toe afgelopen zondag; staat jouw naam ingeschreven? “En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:24-27) Zie a.u.b. naar elkaar om door deze dingen met elkaar te bespreken van hart tot hart en te delen!

Bijbelgesprekskring: Met elkaar hebben we afgesproken nog een keer extra bijeen te komen. Dus we verlengen het seizoen om dan het laatste hoofdstuk uit ons boekje te bespreken. Hoofdstuk 8 n.a.v. Nehemia 13 behandelen we D.V. 26 mei. Noteer het alvast in de agenda. Ook iedereen die eens een avond mee wil maken is hartelijke welkom!

Collectemunten: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de eerstvolgende datum van uitgifte (5 mei 2021) dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes.
Verjaringsfonds: collectes:
jan. € 261,60 jan. € 1.987,60
febr. € 172,- febr. € 2.168,35
mrt. € 246,50 mrt. € 3.494,75
€ 10,- via broeder de Haan
Nogmaals dank voor de giften.

Doelcollecte: Naar aanleiding van de gemeenteavond en de doelcollecte is er €1805,- opgehaald voor het werk van Stefanie de Wildt in de Oekraïne. Na de Heere allen hartelijk dank!

Agenda :
28-04: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 25 april mag in beide erediensten de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dankbaar richten we ons op de Gastheer van de tafel, de Heere Jezus Christus, vanwege Zijn offer dat Hij uit liefde voor zondaars bracht tot hun redding! We luisteren in verbondenheid met elkaar in deze diensten samen naar Gods Woord uit Nehemia 8. Voor jong en oud; goede zondag!

M.C. Stehouwer