Kerkbode 16-04-2021

Zondag 18 april 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:12 n.m. Ps. 67:1
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (GZB: Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Anna de Haan en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Johannes 11:25-26 “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” 2 Timotheüs 2:11 “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.”
Een schok ging door ons dorp toen we hoorden van een noodlottig ongeval waardoor op 5 april in de leeftijd van 25 jaar is overleden Amy Leeuwis. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 april aan het Oosteinde in Wijngaarden. Laten wij in ons gebed haar ouders, broer, familie en vrienden gedenken. Tegelijkertijd hoop en bid ik dat de bovengenoemde vraag van de Overwinnaar van de dood, Jezus Christus de Zoon van God, door jong en oud serieus genomen zal worden. Nu is er nog tijd!

Belijdeniscatechese: D.V. maandagavond 19 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 25 april zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat weer te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk op D.V. donderdag 22 april 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Muzikaal talent: Indien er op 2e Pinksterdag weer een Sing-in gehouden wordt, dan willen we graag een groep met muzikale gemeenteleden samenstellen. Bespeel jij enige jaren een instrument of heb je ervaring met meerstemmig zingen en zou je een keer mee willen spelen/zingen met de muziekgroep, informeer of meld je dan vóór 24 april a.s. aan bij Matthijs (06-42459736) of Teo Hoogendijk (06-15180678).

Ouderenmiddag: De excursie die voor 21 april gepland stond is verzet naar 29 sept. We hopen dat de situatie het dan weer mogelijk maakt om samen uit te gaan. Nu zenden op 21 april vanuit de kerk nog een keer liederen uit met een meditatie. Verder hopen we iets met u te delen over het zendingswerk in Guatemala, o.a. over de noodhulp die gegeven is na de orkanen van vorige herfst. De middag is te volgen via de kerkradio of via de website van de gemeente onder ”online kerkdiensten”. Ook mag u naar de kerk komen. Aanvang: 14.45 uur. We wensen u veel luisterplezier.

Agenda:
16-04: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
19-04: Belijdeniscatechese
21-04: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur
21-04: Kerkenraadsvergadering
22-04: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
22-04: Bezinning Heilig Avondmaal: 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: D.V. zondag 18 april bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal door de lezing van een deel van het formulier maar bovenal door ons leven persoonlijk tegen het licht van Gods Woord te houden. We luisteren samen naar Gods Woord uit Nehemia 7 en bidden om bekering, geloof, verdieping en groei vanwege het volbrachte werk van de Opgestane Heer.

M.C. Stehouwer