kerkbode 24-11-2023

Zondag  26 november 2023

10.00 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk) (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: dhr. Cees Fraanje (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 105:3   n.m. Ps. 68:10
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (de Hoop)  2. Kerkbeheer (energiekosten) 3. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan en Saskia de Jong

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is dhr. Krijn Kuiper opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een nier infarct.
Mevr. Stuij van Hattem wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis. Daar krijgt ze verdere onderzoek om de pijn te stillen. Voor beiden weer ingrijpende gebeurtenissen die ze moeten ondergaan. Van harte bevelen we hun aan in uw gebeden.
   Censura morum en bezinnings uur Heilig Avonmaal: Dinsdag 28 nov. is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie van de kerk.
Om 20.00 uur is er bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Allen van harte uitgenodigd.  Spelletjesavond: Beste gemeenteleden, zondagavond 26 nov. bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze spelletjes avond! Zo hopen we als jongeren van de gemeente met u weer even bij te praten en een mooie zondagavond met elkaar te hebben. Mocht u gehaald of terug gebracht willen worden, geef dat even aan via 06-29228658 of laat het op de avond zelf even weten! We hopen jullie als ouderen van de gemeente gezellig te ontmoeten in ‘t Wingerds hof na de zondagavond dienst. Hartelijke groet, JV Wijngaarden 

Crèche: In december hopen we de nieuwe oppaslijst te maken. Zit je in groep 8 dan mag je al mee oppassen. We horen graag als je mee wilt gaan draaien in het rooster of juist wilt stoppen. Met vriendelijke groeten, Josien 06 11214483 en Mathilde 06 29291944.
Jeugd in de Gemeente dienst: In de avonddienst van zondag 26 november (18.30 uur) zal er weer een JIG zijn. Cees Fraanje (docent en jongerenwerker) zal in deze dienst spreken over het thema: “Jezus volgen in 2023, hoe dan?” Jezus volgen anno 2023, het lijkt soms voor jongeren (maar ook voor ouderen) een onmogelijke opgave! Wat komt er veel ons af tegenwoordig! En toch, … Jezus vraagt ook aan ons: “Volg mij!” Hoe doe je dat, in de praktijk van alle dag? Daarover horen we meer van Cees. Niet alleen jong, maar ook ouderen, van harte welkom! 

    Agenda:
25-11: Instuif
26-11: Spelletjesavond na de avonddienst in ’t Wingerds hof  
27-11: Mannenvereniging
28-11: Catechese
28-11: Censura Morum / bezinningsuur HA
29-11: Vrouwenbidstond: dr Ingelsestraat 3, voorbereiding: Andrea
29-11: Bijbelgesprekskring om 19.30 uur in ’t Wingerds hof

   Ten slotte:

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad.