Kerkbode 17 november 2023

Zondag 19 november 2023

10.00 uur: dhr. M. Boot (Nieuw-Lekkerland)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman (H’veld-G’dam)

Voorzang: v.m. Ps. 68:10  n.m. Ps. 146:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet v.d. Berg, Elise Leeuwis en Lennard de Groot

  Omzien naar elkaar:  Op 17 nov. wordt Jaco de Bondt 45 jaar. Het zou leuk zijn als hij post vanuit onze gemeente mag ontvangen. Zijn adres is Buitendams 326 L, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam.

Ambtsdragers verkiezing: Er zijn voor de broeders van den Berg, Nijhof en Aantjes geen bezwaren tegen leer en leven binnengekomen. Bij deze zijn ze dus herkozen en zullen ze, zo de Heere wil en wij leven, in januari worden herbevestigd. We zijn zeer dankbaar dat de kerkenraad voltallig blijft.

   Vrijwillige bijdrage: Vorige week zijn de brieven voor de tweede rondgang voor de vrijwillige bijdrage rond gebracht of gemaild. Alle 18+ leden hebben hem ontvangen. Heeft u hem nieontvangen? Laat het weten aan de kerkrentmeesters.

   Collecte opbrengst 3e kwartaal:

Juli:
Algemeen                                            € 237,55.
Dabar                                                   € 242,60.
Vluchtelingenwerk Graafstroom       € 258,45.
Augustus:
Algemeen                                            € 289,65.
Stichting Gave                                     € 149,50.
GZB                                                    € 194,85.
Voedselbank Sliedrecht                       € 251,12.
September:
Algemeen                                           € 303,70.
Aardbeving Marokko                            € 748,96.
Jeugdraad                                            € 230,12.
Stefanie de Wildt                                 €  245,80.
Stichting Ontmoeting                           € 289,20
Giften pot opening winterwerk          € 360,00
Hartelijk dank namens de Diaconie.

    Adventspakket ‘Een hemelse boodschap’: 3 december is de eerste adventszondag. Beleef dit jaar de adventsperiode samen met uw kinderenop een wel heel bijzondere manier! Evangeliestek heeft een adventspakket ontwikkeld met vooriedere dag een hemelse boodschap, iedere week een gezins-moment met verwerking rondom eenBijbelse boodschap en nog meer… Het pakket is te bestellen voor €16.95 bij webshop Goed in vorm,of via Andrea van den Heuvel, 06 51880283 (dan komen er geen verzendkosten bij) Zeker eenaanrader! Wees er snel bij want op=op.

    Agenda:
18-11: Café de Kroon
20-11: Vrouwenvereniging
21-11: Catechese
22-11: Bij de Bron
22-11: Bijbelstudiekring

  Ten slotte: We kijken dankbaar terug op een geslaagde gemeente avond. Een mooie opkomst waarin we de actuele zaken konden bespreken. Na de pauze nam Christiaan van Dijk van Operatie Mobilisatie ons mee over hoe we kunnen werken als zendeling in ons eigen land/dorp. Deze avond is opgenomen en terug te luisteren bij kerkdienst gemist/t-Wingerdshof.

Hartelijke groeten,

De kerkenraad