Kerkbode 24-12-2021

Zaterdag 25 december 2021 Eerste Kerstdag
10.00: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 98:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Willeke v.d. Berg, Rachel Stehouwer en Anna Ruisbroek

Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag (Doopdienst)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: hr. W. Wiersma (Sliedrecht) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. LvS:1 n.m. LvS:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (instandh. pred.plaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Rosanne de Jong

Vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost

Voorzang: Ps. 121:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer

Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 108:1
Collecten: 1. Diaconie (George en Mariëtte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Marit de Groot

Zondag 2 januari 2022
10.00 uur: ds. G.A. Termaat (Leerdam) – Oost
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang) – West

Voorzang: v.m. Ps. 95:2 n.m. Ps. 103:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
Oppas: Marjolein Breedveld en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Rien en Ria Brugmans deelden met dankbaarheid de geboorte van hun dochtertje Leah. Zij is het zusje van Jeftha en Sarah. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen voor hen.
Jl. zondag 19 december mocht Femme Fleur het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die zij meekreeg kwam uit Jesaja 12: 2 “Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.”. Wij bidden voor Jan en Nadia samen met hun kinderen om Gods rijke zegen en nabijheid.
Jl. zondag 19 december is overleden mevr. A.C. de Bondt Romijn in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis zal D.V. 27 december plaatsvinden na de dienst in de kerk die aanvangt om 14.00 uur. Voorafgaande is er gelegenheid tot condoleren in ’t Wingerds hof. Wij bidden voor dhr. de Bondt en Liesbeth. Ook voor de andere kinderen, kleinkinderen en verdere familie bidden wij om Gods troost en nabijheid. Mevr. de Bondt heeft in haar leven vele malen de gemeentezang begeleid op het kerkorgel. Zo ook Psalm 42 vers 6 die we nog voor haar hebben gelezen in de Graafzicht “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.”

Catechese: I.v.m. de coronamaatregelen zal er D.V. dinsdag 4 en 11 januari 2022 geen catechese gegeven worden. We hopen dat we aan het einde van het seizoen wat langer door kunnen gaan om de gemiste lessen in te halen. Hartelijke groet, Jan-Willem en ds. Stehouwer

Bijbelgesprekskring: I.v.m. de coronamaatregelen zal er DV woensdag 5 januari 2022 geen kring zijn in ’t Wingerds hof. We hopen elkaar op de daarop volgende afgesproken data wel weer te kunnen ontmoeten, dan bespreken we hoe we verder gaan.

Oliebollenactie: Reeds vele bestelformulieren voor onze oliebollenactie op donderdag 30 dec. mochten wij bij u ophalen. Als u ons heeft gemist of alsnog wilt bestellen kunt u het bestelformulier in de brievenbus doen bij Stijnie Brandwijk. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bestellingen en hopen op een succesvolle oliebollenactie.

Agenda:
30-12: Oliebollenactie
05-01: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
08-01: Mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur, leiding Jurian Bakker

Ten slotte: Op 1e Kerstdag gedenken wij met vreugde en verwondering dat de Heere Zijn Woord betrouwbaar heeft waargemaakt in de komst van Jezus Christus Zijn Zoon. We lezen en luisteren naar Gods Woord uit Mattheüs 2: 1 t/m 12.
Op 2e Kerstdag zondagmorgen 26 december mag wederom het sacrament van de doop bediend worden. De Heere laat in Zijn genade zien wat Hij beloofd! We luisteren in deze eredienst naar Gods Woord uit Micha 7.
Op oudejaarsavond beginnen wij aan een nieuwe serie preken door te luisteren naar Gods Woord vanuit het Evangelie naar de beschrijving van Markus. In deze dienst gedenken wij ook allen die in het achterliggende jaar zijn overleden.
Op de nieuwjaarsmorgen beginnen wij het nieuwe jaar door als gemeente van Christus te luisteren naar Gods Woord. Hem de lof, dank en de eer te brengen, dat is waarvoor wij leven elke nieuwe dag!
Op zondag D.V. 2 jan. 2022 gaan twee gastvoorgangers voor.
Wat een genade dat de Heere jong en oud blijft aanspreken en uitnodigen, thuis en in de kerk. Laten wij met volharding en hoop voor Jezus Christus de toekomst tegemoet leven!

M.C. Stehouwer