Kerkbode 25-01-2019

Zondag 27 januari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 62:5
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.” Ezechiël 34: 15-16

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 27 januari is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. In deze dienst willen we na denken over het verhaal van de Goede Herder en het verloren schaap. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van het verhaal! Neem jij je vriendje of vriendinnetje mee?

Familie Rojas: Beste mensen, ons verlof zit er alweer bijna op. Voor degenen die nog even afscheid willen nemen: iedereen is welkom op maandag 28 januari tussen 15.00 en 17.00 uur, en tussen 19.30 en 21.00 op Oosteinde 36. Groeten, Jorge en Mariëtte Rojas en kinderen.

Eerstvolgende jeugddienst: Volgende week 3 februari zal de eerste jeugddienst van het jaar worden georganiseerd. In deze dienst zal Arie de Rover met ons de Bijbel openen. Naast het luisteren zullen we zingen, bidden en is er tijd om elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 14.30 uur. Noteer jij de datum in je agenda?

Agenda:
24-01: Week van gebed 19.30 uur
25-01: Week van gebed 19.30 uur
26-01: Week van gebed 19.30 uur
27-01: JV
28-01: Catechese
28-01: Vrouwenvereniging
30-01: Bij de Bron
30-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, hfst. 5, voorbereiding Sonja
31-01: Immanuël

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 27 januari luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Lukas 15: 1 t/m 7. Lees ter voorbereiding voor jezelf of in het gezin dit hele hoofdstuk door. Waar gaan deze drie gelijkenissen over? We bidden om een gezegende diensten.

M.C. Stehouwer