Kerkbode 25-02-2022

Zondag 27 februari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Meeuse (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. W. van den Born (Bergambacht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 71:3 n.m. Ps. 71:5
Collecten: in beide diensten:1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth. predikantsplaats) 3. Kerkbeheer (verwarmingskosten kerk)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar:
We leven mee met dhr. J. Oskam die met een longontsteking in het ziekhuis moest worden opgenomen. Deze tekst uit de preek van jl. zondag delen we tot bemoediging, te weten dat, hoe het ook gaat in het leven, de Goede Herder je kent! “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” (Joh.10:27). We bidden om herstel en bovenal God nabijheid voor broeder Jacob en voor allen die bij hem horen.

Na corona
Met diepe dankbaarheid aan de Heere kunnen we meedelen dat per zondag 25 feb. alle beperkende maatregelen vanwege het corona-virus zijn opgeheven. We mogen weer samenkomen in de beide zondagse erediensten en gemeente-activiteiten zoals we gebruikelijk waren te doen, wat is de Heere genadig en goed! Persoonlijk moest ik sterk denken aan het Woord dat mij leidde om in Wijngaarden te komen dienen in Gods Koninkrijk; “De Meester is er en Hij roept u” (Joh.11:28). Ik hoop dat iedereen deze ‘versoepelingen’ en nieuwe ruimte om in alle vrijheid met de dingen van Gods Koninkrijk bezig te kunnen zijn ook echt ziet en beleefd als een roepstem van de Meester! We bidden er vurig om dat jongeren en ouderen, voor het eerst of opnieuw, zullen komen om samen daadwerkelijk en ontvankelijk te gaan luisteren naar Jezus Christus, de Zoon van God.

Doopzitting
Vanwege de doopdienst op zondag 6 maart zal er DV donderdag 3 maart doopzitting zijn om 20.00 u. in de consistorie van de kerk. Ouders die de doop voor hun kind verlangen zijn hartelijk welkom.

Verantwoording gift
Via ds. Stehouwer is er 2 keer 50 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Ouderenmiddag
2 maart is er weer een ouderenmiddag en nu weer in ’t Wingerds hof om 14.45 uur. Deze middag hopen we olv. Hester Kuiper iets creatiefs te gaan maken. Wel moet u zich opgeven en dat kan t/m 28 febr. bij Rianne tel. 412726. Wel vragen we een kleine bijdrage van €5,-. We hopen op een gezellige middag met elkaar. Hartelijke groeten van Anja Vink en Rianne de Groot

Agenda:
27-02: JV
28-02: Mannenvereniging
01-03: Catechese
02-03: Ouderenmiddag
02:03: Collectemunten verkoop 19.00 uur tot 20.00 uur in de consistorie
03-03: Vrouwenbidstond bij Annette
03-03: Doopzitting
03-03: Immanuël

Ten slotte:
DV zondag 27 februari gaan twee gastvoorgangers voor in de erediensten. Laten wij volhardend aanwezig zijn op de plek waar het zaad van het Woord gestrooid wordt. Zodat jongeren en ouderen vrucht zullen dragen tot eer van God.

M.C. Stehouwer