Kerkbode 25-06-2021

Zondag 27 juni 2021
09.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. D.A. Burggraaf (Arkel)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 64:10 n.m. Ps. 37:2
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. dinsdag 22 juni mocht Anne-Fleur Vink, Buitendams 326, 3371 BS, Hardinxveld-Giessendam, haar verjaardag vieren. Een kaartje zal zij zeker mooi vinden. Wij bidden voor haar en allen die bij haar horen om Gods liefdevolle nabijheid en zegen.

Vanuit de kerkenraad: Allerlei corona-maatregelen worden in de maatschappij versoepeld, we zijn er diep dankbaar voor. Ook in de kerk en gemeenteactiviteiten heeft dit een positieve uitwerking. In de kerkenraadsvergadering van jl. 23 juni heeft dit onze aandacht. Houdt de website, de afkondigingen en eventueel de digitale nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie.

Verantwoording gift: De kerkenraad ontving uit de nalatenschap van mevr. J. Vink-de Gier 5000 euro voor de kerk. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag. Via ds. Stehouwer is – uit dankbaarheid – 50 euro ontvangen voor de kerk. Wederzijds hartelijk dank!

Beroep: De kerkenraad van de Hervormde gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek heeft jl. maandag 21 juni het beroep gebracht. Uiterlijk 12 juli zal er op deze roeping een besluit genomen moeten worden. Gaan of blijven, blijven of gaan? Wilt u en jij bidden dat Gods wil hierin zal geschieden?

Avond voor de kerk: Beste gemeenteleden bedankt voor uw/jouw inbreng tijdens de fiets kruis tocht. Bedankt voor het helpen, mee fietsen en het sponsoren. Dit alles heeft het mooie bedrag van €2231,78 mogen opleveren tot nu toe. Iedereen daarvoor nogmaals dank !

Agenda:
25-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 27 juni mag ik dienst doen in Wearthove te Sliedrecht waar ook broeders en zusters bijeenkomen om samen te luisteren naar Gods Woord. In de avond gaat hier een gastvoorganger voor omdat ik hoop voor te gaan in Kootwijkerbroek i.v.m. het uitgebrachte beroep. Laat het zondag overal gaan om de eer van de Heer. Zo bidden we om gezegende diensten voor jong en oud!

M.C. Stehouwer