Kerkbode 18-06-2021

Zondag 20 juni 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 135:2 n.m. Ps. 47:3
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (Stefanie in de Oekraine) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Anna en Maike de Haan

Omzien naar elkaar: We denken aan mevr. M. Romijn-Tukker, waar er grote zorgen zijn m.b.t. haar gezondheid. We bidden om Gods nabijheid en de leiding van de Heere in alle
onderzoeken en eventuele behandelingen. Psalm 27 vers 4-5: “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.”

Verhuizing: Op 26 juni hoopt mevrouw T. Vink-van Dieren te verhuizen naar de Amandelhof in Bleskensgraaf. Een grote stap die zij nu alleen moet doen na het overlijden van haar man. Gods onmisbare zegen toegewenst.
Afgelopen maanden hebben ook enkele families gewisseld van woning: de heer en mevr. W. Brand-Meerkerk en de familie G. Brand- van Rees. Ook mevr. A.D.G. de Groot-Mouthaan en kerkrentmeester W.F. de Haan met zijn gezin ruilden van woning. Allen een gezegende tijd toegewenst in de andere woning en sterkte met het opknapwerk.

Vanuit de kerkenraad: Nu allerlei coronamaatregelen versoepeld zijn, zijn er weer maximaal 60 kerkgangers welkom in de kerk. Daarnaast wordt er weer gebruik gemaakt van ’t Wingerds hof waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren. Iedereen, jong en oud is welkom! De anderhalve meter regel en het advies om een mondkapje te dragen blijft van kracht. We zingen samen de slotzang terwijl de andere psalmen en liederen door max. 4 zangers zullen worden gezongen tot eer van God!

Beroep: De kerkenraad van Hervormd Houten, Sionkerk en de kerkenraad van Hervormd Kootwijk-Kootwijkerbroek hebben het voornemen om een beroep uit te brengen. Beide gemeenten hebben nog de eigen stappen te zetten voor er definitief een beroep gebracht gaat worden. Echter de nodige onrust en vragen spelen er natuurlijk wel. ’t Gaat niet om de dienaren maar over het dienstwerk wat gedaan wordt ten behoeve van hun God, om de eer en verheerlijking van de Heer van de kerk (n.a.v. Nehemia 12). Wilt u meebidden om de leiding van de Heilige Geest?

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 19 juni is de 2 e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Het is weer de hoogste tijd om uw kasten en schuur op te ruimen en deze spullen komen wij graag bij u ophalen. Gelieve ze voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
19-06: 2e ophaaldag rommelmarkt
23-06: Vrouwenbidstond in de kerk om 09.00 uur
23-06: Kerkenraadsvergadering
24-06: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 30 juni luisteren we samen naar Gods Woord uit Nehemia 13. Ik las ergens… “de mensen waren door Gods trouw en macht uit Babel verlost en thuisgebracht maar was Babel nu ook uit de mensen?”. We trekken de lijn eerlijk door naar ons eigen leven en ontdekken … we hebben Jezus Christus nodig, meer dan ooit!

M.C. Stehouwer