Kerkbode 26-04-2019

Zondag 28 april 2019
10.00 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: prop. A. H. van Mourik (Sprang-Capelle)

Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 8:3
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Steijn van Driel, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Thomas, één van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.” “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Elkaar aansporen, elkaar meenemen naar Jezus Christus toe, dat is het omzien wat ons rest tot de grote dag van het weerzien!

Acties voor de kerk: De nacht voor de kerk D.V. 21 op 22 juni vindt plaats op HET SCHOOLPLEIN. 21 mei is de eerste actie door de club Bij de Bron. Die komen vanaf 15.15 uur langs met een snoepverkoop. De opbrengst van deze actie gaat naar het groot onderhoud van onze kerk. Er is namelijk gebleken dat met name (een gedeelte van) de vloer en panlatten van het dak dringend aan vervanging toe zijn. Groetjes, de commissie van nvdk

Kopij kerkbode: In verband met vakantie graag de kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk zaterdag 12.00 uur inleveren. Alvast bedankt.

Agenda:
26-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
28-04: JV
01-05: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons, maar Kruis en Opstanding blijven centraal staan! D.V. 28 april hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor jong en oud.

M.C. Stehouwer