Kerkbode 03-05-2019

Zondag 5 mei 2019
09.30 uur: kand. P.L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van de Berg, Marita Brand, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Gedenken en vieren, in deze weken komen die twee dicht bij elkaar. Het omzien naar je naaste, in alle verschillende situaties van het leven, concentreert zich op Jezus Christus. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Filippenzen 4:19-20)

Zendingsbussen: De GZB bussen hebben het eerste kwartaal van 2019 € 996,89 opgebracht. Een mooi bedrag wat overgemaakt is naar een Project in Nepal waar Gehandicapten niet echt meetellen in de samenleving. De organisatie INF wil daar samen met christenen een naaste zijn door voorzieningen te treffen en Bijbelstudies te geven voor blinden, doven en mensen in een rolstoel. U leest er meer over op de site van de GZB onder projecten in Nepal.

Paas Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Paasdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de opstanding uit de dood van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Liefde is …’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 842, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor jullie medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie

Agenda:
04-05: Café de Kroon
08-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Rianne
08-05: Stapeldiner Immanuël en JV
08-05: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Jelle
08-05: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Bevrijdingsdag D.V. 5 mei zullen, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Op deze dag, waarop wij de opstanding van de Gekruisigde gedenken, wensen we elkaar goede diensten toe!

M.C. Stehouwer