Kerkbode 26-06-2020

Zondag 28 juni 2020
09.30 uur: kand. L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 65:7
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Marit de Groot en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Jl. maandag 22 juni mocht Anne-Fleur Vink haar 28ste verjaardag te vieren. Een kaartje zal haar vast nog steeds goed doen! Wij zijn dankbaar dat er in de achterliggende periode niemand ziek is geworden in de Buitenhof en bidden voor haar en haar familie alsook voor Jacco de Bondt die daar verblijft.
Onze scriba broeder Martin Wervenbos heeft een nare valpartij meegemaakt. Vorige week is zijn gebroken enkel daarom in het gips gezet en naar het zich laat aanzien is er voor het genezingsproces een lange periode nodig. We bidden voor hem en zijn vrouw om draagkracht en herstel en Gods zegen in alle dingen.

Erediensten: Wat fijn dat er langzaam maar zeker steeds meer mensen naar de kerk mogen en kunnen komen. In de maand juli hopen we met een groter aantal mensen in de kerk bijeen te komen tot eer van God. Het ligt in de bedoeling om D.V. 12 juli in de avonddienst een belijdenisdienst te houden en D.V. 19 juli in de morgendienst een doopdienst. We zien er naar uit! Overigens staat de uitnodiging nog steeds om vragen en leeservaringen te delen uit het Bijbelboek Hebreeën. Hartelijk welkom.

Gemeenteagenda: Als er al data bekend zijn van bijeenkomsten van clubs, verenigingen e.d. voor de planning 2020/2021 wordt u vriendelijk verzocht deze bij voorkeur per e-mail door te geven. (m.wervenbos@planet.nl) Begin september verzorgen we dan weer een zo compleet mogelijke agenda/kalender met geplande gemeenteactiviteiten.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. In de maanden april en mei hebben wij € 543,20 van het verjaringsfonds verkregen. De opbrengst van de collectes waren in april € 1883,05 en in mei € 2175,15.
In deze twee maanden mochten wij ook diverse giften ontvangen, in totaal € 725,-. Hartelijk dank voor het meeleven en het geven van uw gaven.

Collectemuntenverkoop: Omdat de kerkdiensten voorzichtig weer bezocht mogen worden geven we u weer de gelegenheid om collectemunten te kopen. Op woensdag 1 juli is er collectemunten- verkoop, we houden ons hierbij ook aan de voorschriften omtrent het corona virus.

Agenda:
27-06: Israël producten verkoop: van 09.30-12.30 uur in ’t Wingerds hof
01-07: Collectemuntenverkoop: van 19.00-20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: In de avonddienst van D.V. 28 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 8. Lees voor jezelf of als gezin vóóraf eens uit Jeremia 31. Uit de preek van jl. zondag “Wij lezen vandaag als christelijke gemeente in alle bescheidenheid mee met Israël; uit de fundamentele Goddelijke Openbaring. De Messias van Israël is het brandpunt, het Centrum van al ons verstaan van het Nieuwe én van het Oude testament. (…) De hoog-verhevenheid van het priesterschap van Jezus Messias wordt dus stevig onderbouwd vanuit de Schrift.” We bidden om gezegende erediensten voor thuisluisteraar en kerkganger.

M.C. Stehouwer