Kerkbode 03-07-2020

Zondag 05 juli 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 66:10 n.m. Ps.145:2
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (bouwfonds) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: In de avonddienst van D.V. 12 juli hoopt Hans Blok openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Wat mooi dat dit verlangen door Gods Geest in mensen wordt uitgewerkt en dat in de achterliggend periode in onderwijs en in persoonlijke ontmoeting met gemeenteleden dit bevestigd mocht worden. Wilt u en jij deze a.s. nieuwe lidmaat in de persoonlijke voorbede gedenken? Op dinsdag 7 juli zal er de aannemingsavond zijn.

Erediensten: Met dankbaarheid delen we dat er in de achterliggende periode gemiddeld 23 personen, jong en oud, in de kerk waren. Nu er versoepeling in de corona-maatregelen mogelijk zijn, willen we de gemeente als geheel van harte uitnodigen om tot eer van God samen te komen rondom Zijn Woord. Om daarbij alle richtlijnen van overheidswegen te kunnen volgen gaan we per 5 juli als volgt te werk:
We delen ons mooie dorp op in een Oost en een West deel.
Tot Oost behoort: Oosteinde, Dr. Ingelsestraat, Hardinxveld-Giessendam, Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, Dorpsstraat tot nr. 33, Burg. Brouwerstraat, Sliedrecht.
Tot West behoort: Weteringpad, Van Tongerenstr., De Hofstede, Hof van Brederode, Westeinde, Burg. Topstraat, V/d Hoevenstraat, Dorpsstraat vanaf nr. 33, Papendrecht.
De denkbeeldige lijn Oost-West is dus getrokken bij de school. U kunt er vanuit gaan dat er altijd plaats is, omdat ook ’t Wingerds hof beschikbaar is. Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode. We zien uit naar gezegende ontmoetingen met elkaar in de gerichtheid op Jezus alleen! Hartelijk welkom.

Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruil zo nodig zodat we niet zonder oppassers zitten in de zomer vakantie. Alvast bedankt!

Agenda:
03-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur

Ten slotte: D.V. 5 juli luisteren we ’s morgens naar Gods Woord vanuit Hebreeën 9 de verzen 1 t/m 10. We bidden om gezegende ontmoetingen rondom Gods Woord voor jong en oud.

M.C. Stehouwer