Kerkbode 27-09-2019

Zondag 29 september 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)

Voorzang: v.m. Ps. 100:4 n.m. Ps. 121:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Jeugdraad) 2. Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Jacoline de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Ter bemoediging en aanmoediging een Woord van de Opgestane Heer! “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” Openbaring 3 vers 5

Catechese: Ter herinnering; maandagavond 30 sept. in de bovenzaal van de kerk; 12-14 jaar om 18.30 uur, 15-17 jaar om 19.30 uur. Welkom!

18+ gespreksgroep – nadenken over belijdenis: De eerste opgaven zijn binnen, dus beide groepen gaan van start! Ter herinnering; 18+ gespreksgroep start 30 sept. in de bovenzaal van de kerk om 20.30 uur Wil je nadenken over en/of je voorbereiden op het doen van belijdenis? We starten 1 okt. om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29. Geef je op en wees hartelijk welkom.

Opening Winterwerk: Zaterdagmiddag 28 september kunt u en jij vanaf 15.30 uur terecht op het schoolplein voor koffie met gebak van en voor gemeenteleden. Er zullen diverse spellen worden georganiseerd in de voetbalkooi, tafeltennistafel, springkussen en het Jenga Master spel, waar jong en oud aan mee kan doen. Aansluitend zal er om 17.30 uur een patatkraam zijn voor de warme maaltijd. Er is een giftenpot om een bijdrage voor de onkosten in te doen. Op zondagmorgen 29 september is er na de morgendienst gelegenheid om bij elkaar op de koffie te gaan. Je kan je opgeven tot 26 september als gastvrije locatie of als bezoeker. Heb je geen voorkeur, dan word je ingedeeld. Zaterdag de 28e worden de gasten en bezoekers op de hoogte gesteld van het geplande bezoek om koffie te drinken. Je opgeven kan alleen, samen, als gezin of met je vrienden. Als gastlocatie zorg je voor onderdak en drinken, de bezoeker zorgt voor wat lekkers bij de koffie. Voor opgave kun je terecht bij Suzanne Kraaijeveld 06-20 65 13 36 of Jurian Bakker 06-11 92 43 01.

Kerkenraad ambtsdragersverkiezingen: Aan het einde van dit jaar ontstaan er vier vacatures in de kerkenraad. De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar: diaken R.J. Brugmans, ouderling-kerkrentmeester W.P.G. Stuij, ouderling J.M.A. Bakker en ouderling J. Oskam. Belijdende leden worden uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij willen voordragen voor de genoemde ambten. Ook zittende kerkenraadsleden kunnen worden voorgedragen. De voordrachten kunnen per ambt, schriftelijk en ondertekend t/m D.V. 5 oktober a.s. bezorgd worden bij scriba M. Wervenbos, Burg. Topstraat 8. Een lijst met namen van mannelijke belijdende leden hangt in de hal van de kerk of kan worden opgevraagd bij de scriba. Op 9 oktober zal de kerkenraad dubbeltallen opstellen. De verkiezingsavond is gepland op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in de kerk. We bidden dat de vacatures vervuld mogen worden en bevelen de verkiezingen van harte in uw en jouw voorbede aan.

Wijziging data VBC: In de vorige kerkbode stonden verkeerde data vermeld voor de Vakantie Bijbel Club. Excuus voor de verwarring. De Vakantie Bijbel Club wordt 22 en 23 oktober georganiseerd. Verdere informatie zal nog volgen.

Agenda:
27-09: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
28-09: Opening winterwerk 15.30 uur, eten 17.30 uur
29-09: Koffiedrinken bij gemeenteleden
30-09: Catechese 12 t/m 14 jaar 18.30 uur, 15 t/m 17 jaar 19.30 uur
30-09: 18+ gespreksgroep 20.30 uur
30-09: Vrouwenvereniging
01-10: Belijdeniscatechese 19.30 uur
02-10: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marit, Van Tongerenstraat 1
02-10: Collectemunten verkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op D.V. zondag 29 september luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Micha 5. Het winterwerk mag voor jong en oud weer gaan beginnen. Het zal daarin gaan om de Messias van Israël, Redder van zondaren, Jezus Christus. Laat onze bede zijn “Uw Koninkrijk kome”.

M.C. Stehouwer