Kerkbode 28-02-2020

Zondag 01 maart 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 21:1 n.m. Ps. 112:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: De Hervormde gemeente van Emst is voornemens om D.V. 29 febr. een beroep op mij uit te brengen. Volgens de orde van de kerk zijn er dan maximaal drie weken om tot een besluit te komen. Wilt u voor ons bidden in alle onrust die dit beroep met zich meebrengt?

Spreker Open Doors catechese: Op D.V. maandag 2 maart is er voor alle catechisanten één bijeenkomst. Een spreker van Open Doors hoopt met ons te delen hoe vervolgde christenen de Heere Jezus volgen; leerzaam! We komen in de bovenzaal van de kerk bij elkaar om 19.00 uur en de avond duurt ongeveer tot 20.30 uur. We rekenen op jullie, tot dan, Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Instuif: Beste jongens en meiden op 29 febr. hebben we een BOS spel. Om 19.15 uur verzamelen bij het Melkmeisje met de fiets. Deze avond is later afgelopen dan normaal. Kosten €3,- p.p. Groetjes de Instuifleiding.

Kind in de gemeente: Zondag 1 maart is er om 10.00 uur weer een kind in de gemeente dienst. Deze morgen willen we stilstaan bij de geschiedenis van Paulus in Thessalonica. (Handelingen 17). Net als Paulus heb jij misschien ook wel eens last van een bepaalde manier van vervolging. Na de dienst staat de koffie en thee weer klaar. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk.

Ouderenmiddag: Op D.V. woensdag 4 maart hopen we als ouderen elkaar weer te ontmoeten. Vrijwilligster Hanny den Hoed geeft dan een presentatie: “Veldwerk in de Rotterdamse bordelen”. We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Een ieder is hartelijk welkom! Als u opgehaald wilt worden kunt u bellen naar Joke Koorevaar tel. 417642.

GZB-dag: Op zaterdag 14 maart a.s. organiseert de GZB in de Midden Nederland Hallen in Barneveld de jaarlijkse GZB-dag. Het thema is “Geef het door”. De dag is voor jong en oud! Kinderen kunnen genieten van een optreden van Marcel Zimmer. Er is kinderopvang aanwezig. In de pauze is er tijd voor ontmoeting, lunch en keuzeprogramma’s. En er is een uitgebreide markt. De sprekers zijn ds. Wim Verboom, Gert-Jan Segers en ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan. Daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op: www.gzb.nl/gzb-dag.

Agenda:
28-02: Stille tijd, kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
29-02: Instuif
01-03: Kind in de gemeente (koffie drinken na de dienst)
02-03: Catechese en 18+ gesprekskring
02-03: Mannenvereniging
04-03: Ouderenmiddag
04-03: Bij de Bron
04-03: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie.
04-03: Bijbelstudiekring om 20:00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2; voorber. Anita, onderwerp: “Identiteit”
05-03: Immanuel

Ten slotte: Op de tweede lijdenszondag D.V. zondagmorgen 1 maart luisteren we in de kind in de gemeentedienst naar Gods Woord vanuit Handelingen 17:1 t/m 10. Paulus spreekt over het lijden en opstaan uit de doden van Jezus Messias (vs.3). Wat zijn de gevolgen daarvan? We bidden om goede diensten tot eer van God en tot opbouw van de gemeente voor jong en oud.

M.C. Stehouwer