Kerkbode 21-02-2020

Zondag 23 februari 2020
10.00 uur: ds. J.C. van Trigt (Ameide/Tienhoven)
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)

Voorzang: v.m. Ps. 139:5 n.m. Ps.36:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Marjoke de Groot en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Dhr. G. de Groot is verhuisd naar verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 200 te Sliedrecht, gebouw de Alblas. Dat is een hele verandering! We bidden dat broeder Gert samen met zijn vrouw Ali het mag ervaren dat God hen niet vergeet. De dichter van Psalm 139 weet ervan “Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.” De Heere zij u genadig nabij.
Jan en Nadia Vink delen met ons dat op 10 febr. hun zoon Jan is geboren. Onder de indruk van het wonder van nieuw leven schrijven jullie: “zo teer en klein doen wij ons beseffen, dit kan alleen Gods wonder zijn”. Van harte feliciteren wij jullie en bidden om Gods zegen over jullie gezin.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 50 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Open Doors: Er hangt in de hal van de kerk een ranglijst over christenvervolging van Open Doors om de onderlinge gemeenschap te bevorderen! Citaat uit de preek van 9 febr. “Verdiep je eens in het lijden van het Lichaam van Christus en dat in het licht van het Heilig Avondmaal, het gedenken van het lijden en sterven van de lijdende Knecht des Heeren. Want als één lid van het Lichaam van Jezus Christus lijdt, dan lijden alle leden mee. Niemand van ons, jong of oud, kan zeggen dat hij of zij niet medelijdt aan vervolging of verdrukkingen zolang er nog broeders en zusters op ander plaatsen lijden …”

Bijbelkring: D.V. woensdag 26 febr. komen we bijeen in ’t Wingerds hof om 20.00 uur. We gaan verder met de Bijbelstudies over vervolging en volharding. Nu hoofdstuk 5 “Kerk in de minderheid”. Iedereen, voor het eerst of opnieuw, hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden op 29 febr. hebben we een BOS spel. Ben je ook van de partij? Het belooft spannend te worden. Durf jij het aan? 19.15 uur verzamelen bij het Melkmeisje met de fiets. Deze avond is later afgelopen dan normaal. Kosten €3,- p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuifleiding.

Jeugdraad: Naast de contributie zijn de opbrengsten van het oud papier de belangrijkste inkomstenbron voor het jeugdwerk. De opbrengsten van het jaar 2018 waren € 1.481,40 en van het afgelopen jaar (2019) € 1.411,80! Met deze opbrengsten worden op de clubs en verenigingen activiteiten gedaan, materialen gekocht en cursussen gevolgd om het jeugdwerk handen en voeten te geven. We willen de vele vrijwilligers van het oud papier namens de jeugd bedanken voor hun gewaardeerde inzet in dit stukje gemeentewerk. Meer informatie is te krijgen bij Josien Kuiper (penningmeester) Oosteinde 30 en Jurian Bakker (voorzitter), Dr. Ingelsestraat 8.

Agenda:
22-02: De Kroon
23-02: JV
24-02: Vrouwenvereniging
25-02: Belijdenis catechese
26-02: Bijbelkring
27-02: Immanuel

Ten slotte: Vanwege mijn vakantie hopen er D.V. zondag 23 febr. twee gastvoorgangers het Woord te bedienen. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer