Kerkbode 28-08-2020

Zondag 30 augustus 2020
09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk) – West
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 135:12 n.m. Ps. 56:5
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (schoolproject in Kenia) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Sonja en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Met dhr. J. van Driel mag het langzaam wat vooruitgaan waardoor hij deze week het ziekenhuis mocht verlaten. Wel is hij nu nog niet thuis maar voor revalidatie gegaan naar de Amstelstaete, Plantageweg 3, 3333GZ te Zwijndrecht. We bidden om kracht en de nabijheid van God voor hem en allen die hem lief zijn.
Kees Blokland en Heleen Boot hopen te gaan trouwen D.V. dinsdag 8 september in het gemeentehuis te Sliedrecht. De dienst waarin zij Gods zegen mogen ontvangen begint om 11.00 in de Hervormde kerk te Wijngaarden. Wij feliciteren dit bruidspaar van harte en wensen hen Gods nabijheid toe over hun verdere levensweg. Kees en Heleen gaan wonen in Noordeloos.

Verkoopactie Rommelmarkt Wijngaarden: Vorige week zijn de bestelformulieren voor de verkoopactie op zaterdag 5 sept. bij u in de brievenbus gedaan en hopen deze voor zaterdag 29 aug. ingevuld bij u op te mogen halen. Ook is het nog mogelijk tot donderdag 3 sept. te bestellen via onze website: www.rommelmarktwijngaarden.nl Onze pannenkoekenbakkers, fruitinpakkers en kaassnijders zijn er helemaal klaar voor, dus geef gerust onze website door aan uw vrienden en contacten op WhatsApp en andere sociale media. Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling.

Openlucht-dienst 13 september: Zondag 13 sept. zal er door de EZC (Evangelisatie en Zendings-commissie) een speciale dienst worden georganiseerd op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “How great is our God!” De spreker van deze dienst zal Jos Refo zijn. Jos is in het dagelijkse leven werkzaam bij de Hoop en heeft ons een héél bijzonder verhaal te vertellen! De jeugddienst-band zal ons meenemen door het mooie en volle programma. Deze dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur ben je welkom om een plekje op het voetbalveld uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom! Ps. Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk. Echter zijn hier (vanwege de Corona-maatregelen) maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en mag er niet mee gezongen worden. Houd hiervoor de website van de kerk in de gaten.

Agenda:
28-08: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
02-09: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 30 aug. mogen twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Vanwege het op 28 aug. door de hervormde gemeente Zegveld uitgebrachte beroep zal ik aldaar op deze zondag voorgaan. Terwijl ik ’s avonds een ruilbeurt afgesproken heb met collega Veldhuijzen uit Schelluinen. Hebreeën 10:25a “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, …”. Het is mijn gebed dat overal waar het Woord opengaat het mag gaan om Jezus alleen!

M.C. Stehouwer