Kerkbode 21-08-2020

Zondag 23 augustus 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang-Capelle) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:5 n.m. Ps. 43:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: In het ziekenhuis te Dordrecht verblijft nog Dhr. J. van Driel. Zijn situatie mag iets vooruitgaan en we bidden dat de Heere hem is alles nabij en goed wil zijn. Ook denken we aan anderen die in verdriet, zorgen en nood zijn. “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” Hebreeën 10:23

Noodhulp in Beiroet: zo is de kerk een schuilplaats. Komende zondag zijn de diaconie collectes bestemd voor Tear. In alle chaos die de explosie in Beiroet achterlaat, staan lokale kerken op. Ze komen samen met hun partner in Libanon in actie om praktische hulp te verlenen, maar ook om te delen wat zij zelf zien: er is hoop. Zelfs in de diepste duisternis.
Tear steunt haar lokale partner Merath en de kerken waar Merath mee samenwerkt. Hun kracht is dat ze midden in de gemeenschap staan: ze weten wat er speelt en wat er nodig is. Noodhulp is hard nodig, voor zowel de inwoners van Libanon als Syrische vluchtelingen die in de stad verblijven en geraakt zijn. Geeft u ook? De diaconie zal in ieder geval het collectebedrag verdubbelen.

Ten slotte: Fijn dat we elkaar weer mochten ontmoeten rondom het Woord j.l. zondagavond: Christus is de Overwinnaar! Op D.V. zondagmorgen 23 augustus pakken we de draad weer op in het luisteren naar Gods Woord uit de Hebreeën nu hoofdstuk 10 vers 1 t/m 18. We bidden om rijk gezegende erediensten voor thuisluisteraar en kerkganger, voor jong en oud!

M.C. Stehouwer