Kerkbode 28-10-2022

Zondag 30 oktober 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 121:1 n.m. Ps. 121:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBC) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Rosanne de Jong en Gerjan de Groot

Woensdag 2 november 2020 Dankdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 67:7 n.m. Ps. 68:10
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (dankdagcollecte) 2. Kerkbeheer (insth. predikantsplaats)
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Laat de kind’ren tot mij komen, alle, alle kind’ren. Want de poorten van mijn rijk, staan voor kind’ren open, laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen. (…) Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen.

Catechese: Vanwege de herfstvakantie is er dinsdag 25 okt. geen catechese. De week erop is het dankdag en daarom hopen we jullie in de kerk te ontmoeten. D.V. dinsdag 8 nov. is er weer catechese.

Gemeentegids: De gemeentegids is weer up to date gemaakt en is te vinden op de kerkwebsite. Mocht u een papieren exemplaar willen kunt u dit aangeven bij de scriba.

Israël reis: D.V. donderdag 3 nov. is de informatieavond over de reis naar Israël. Jullie zijn van harte welkom om 20.00 uur in de kerk. We zullen tijdens deze avond praktische informatie over de reis geven, maar halen ook graag jullie input op over wat jullie graag willen zien tijdens deze reis, voor zover dat in de route past. We zien uit naar jullie komst!

Collectemuntenverkoop: I.v.m. dankdag is de collectemuntenverkoop opgeschoven naar wo. 9 nov.

Agenda:
29-10: De Kroon
30-10: Koffie drinken na de ochtenddienst
31-10: Mannenvereniging
03-11: Infobijeenkomst Israël reis: 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: De kinderen hadden herfstvakantie van school dus even rust in het leren. Tijdens de vakantiebijbelclub ging alles op z’n kop dus bleven de kinderen daar doorleren over God. Wij bidden dat ze mogen groeien in de liefde voor de Heere Jezus! D.V. zondagmorgen 30 okt. mogen jong en oud de stem van de Heere horen als we samen luisteren naar Gods Woord uit Markus 10: 1 t/m 16. D.V. woensdag 2 nov. is het dankdag. In de morgendienst luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar de Bijbelse geschiedenis uit 1 Koningen 17: 1 t/m 16. Het thema is “Wie dank jij?” Ik hoop en bid dat jong en oud mag ontdekken dat er veel is om voor te danken dankzij de trouw van God! In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Habakuk 3, een bijzonder gebed. Gezegende diensten
tot eer van Gods Naam toegewenst.

M.C. Stehouwer