kerkbode 29-09-2023

Zondag 1 oktober 2023
09.30 uur: prop. H. Ruscher (H.I. Ambacht)
18.30 uur: hr. W. Wiersma (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 1:1 n.m. Ps. 75:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie Messias (belijdende joden) 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Danielle de Jong
Omzien naar elkaar: Bij Piet van Herwijnen zijn afgelopen week weer meerdere uitzaaiingen gevonden in de lever waardoor de pijn weer opsteekt. Een teleurstellend bericht wat hij moest ontvangen. Van harte bevelen we u hem aan in uw gebeden.
Agenda:
30-09: Instuif
02-10: Mannenvereniging
03-10: Catechese
03-10: De Vuursteen
04-10: Collectemunten verkoop:19.00-20.00 uur in de consistorie
04-10: Bijbelstudiekring: 20:00 uur bij fam. de Jong: voorber. Hanneke, hfst
1:”zuivere Godsdienst” ( Jesaja 1)
05-10: Immanuel
Ten slotte: “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”, Psalm 90:12. Dat weten we allemaal wel, niets is zeker in het leven. We proberen ons wel te verzekeren om ons zo veel mogelijk in te dekken, maar niets is er zeker. Het leven van iedere dag leer het ons: oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Ieder gezin weet er van mee te praten. En toch houden maar weinig mensen er echt rekening mee. Een wijs hart, dat iedere ademtocht uit Gods hand ontvangt, vind je maar zelden. De meesten weten het wel, maar we doen vaak net of we het niet weten! We maken plannen, we willen trouwen, kinderen krijgen, een eigen huis, veel reizen, een goed pensioen. Het lijkt wel of we hier nooit meer vandaan gaan, zo hebben we de boel geregeld! Wat zijn we toch hardleers en eigenwijs en wat moet de Here God toch een geduld met ons hebben. Leer ons zo
onze dagen tellen. Niet iedereen wordt zeventig of tachtig jaar. En de Bijbel zegt niet: Leer ons onze jaren tellen, maar onze dagen. Haast je dan, om Hem te zoeken, die er altijd voor je is, tot in eeuwigheid. Hij wil je wijs maken, Hij wil je behouden. Wees niet bedroefd als een leven kort is, of snel voorbij gaat, maar kijk omhoog, waar je bestemming is voor altijd.
Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.