kerkbode 6 oktober 2023

Zondag 8 oktober 2023
09.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)
Voorzang: v.m. Ps. 19:1 n.m. Ps. 6:2
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Nathalie de Jong
Omzien naar elkaar: Zijn er voorbede-, dankpunten of kerkbode berichten gewenst, laat het weten aan de scriba of wijkouderling.
Preekbespreking: Als jonge stellen- en vrijgezellenkring hopen we dit seizoen de preken van de zondagmorgen in de week er na met elkaar te bespreken. 9 oktober hopen we bij elkaar te komen bij familie van Os, Burgemeester Topstraat 18. Een ieder van harte welkom vanaf 20.00 uur.
Zingen na de avonddienst: Op 8 oktober is er weer zingen na de avonddienst. We zingen: Ps. 38:1 en 3 Ps. 53:1, 4 en 5 Ps. 56: 1, 3 en 4 Ps. 60:1, 2 en 4 Weerklank 232: 1, 3, 4 en 5 374: 1, 2, 3 en 6.
Agenda:
07-10: Café de Kroon
08-10: Koffiedrinken na de ochtenddienst
08-10: Zingen na de avonddienst
08-10: JV
09-10: Vrouwenvereniging
09-10: Jonge stellen/vrijgezellenkring: 20.00 uur Burg. Topstraat 18
10-10: Catechese
11-10: Vrouwenbidstond: locatie: Westeinde 32, voorbereiding: Anja
11-10: Bij de Bron
11-10: Kerkenraadsvergadering
Ten slotte: Dank, dank nu allen God. Zondag avond was dat de thema van de preek na aanleiding van psalm 100.
Waar zijn we dankbaar voor, en laten we dat ook blijken aan de gemeente. Dankbaar voor de familie, jubileums, gezondheid, steun en kracht wat we mogen ontvangen in moeilijke tijden. Houden we die dankbaarheid voor ons zelf of leggen we het ook voor in ons gebed en delen we het ook met de gemeente, zodat anderen ook mee kunnen delen in onze dankbaarheid. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.