Kerkbode 29-10-2021

Zondag 31 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 72:6
Collecten: in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Marit de Groot en Gerjan de Groot

Woensdag 3 november 2021 (Dankdag)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Geb. des Heeren:5 n.m. Ps. 67:3
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer n.m. 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Inmiddels zijn er broeders verkozen in de ontstane vacatures binnen de kerkenraad. Wilt u meeleven en biddend om deze broeders heen staan? Psalm 16:11 “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.”
Onder dit kopje deel ik het volgende initiatief wat ik van harte aanbeveel. Samen omzien naar elkaar!
Kerstdiner : Voor degenen die het fijn vinden om D.V. 23 dec. deel te nemen aan een Kerstdiner, in het bijzonder voor alleenstaande en eenzame mensen. Of andere mensen die daar behoefte aan hebben. Start tussen 16:00 en 17:00 uur. Graag opgeven voor 23 nov., daarbij mag u aangeven of er vervoer gewenst is, via email: geert_vorm@live.nl of 06-50823094. Met eventuele dieetwensen of allergieën wordt rekening gehouden. Kosten: vrijwillige bijdrage, locatie: ergens in Wijngaarden. Wanneer we weten hoeveel mensen zich opgegeven hebben, willen we een bericht rondsturen met de locatie en details daarin vermeld. Ook niet kerkelijke mensen, echt iedereen is welkom! Groeten, Geert en Sifra van der Vorm.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad heeft de volgende bezoekzusters en -broeders aangesteld: Marleen Duister, Arja Kraaijeveld, Maarten Baan, Ab Leeuwis, Jacob Oskam en Piet van der Vlist. Zij gaan vanaf heden samen met ambtsdragers op huisbezoek en zullen daarnaast ook ouderen bezoeken. We hebben samen al een mooie toerustingsavond gehad waarop zij ook geheimhouding hebben beloofd. We bidden om gezegende ontmoetingen met elkaar.

Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 14 nov. wordt er een Jeugd in de Gemeente-dienst georganiseerd. Ds. P. (Pieter) van de Voorde zal in deze dienst spreken over het thema: “Daniel, de loopbaancoach.” Alle kinderen en jongeren uit de gemeente; van harte welkom! Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Vrijwillige bijdrage: Deze week wordt de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage gehouden. Als iedereen naar draagkracht en in liefde geeft, kunnen we met Gods hulp en uw gaven de bediening van Gods Woord laten doorgaan.

Agenda:
31-10: JV
01-11: Mannenvereniging
02-11: Collectemunten verkoop van 19.00 uur tot 20.00 uur in de consistorie
03-11: Dankdag
04-11: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 31 ok. mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden in het midden van de gemeente. We blijven ons dankbaar verwonderen over nieuw leven en bovenal over Gods genadige, opzoekende liefde en trouw. In deze dienst luisteren we nog één keer naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs nu uit hoofdstuk 6.
Op Dankdag woensdag D.V. 3 nov. hopen de kinderen van de basisschool ’s morgens weer in de kerk te zijn. We zijn dankbaar dat dit weer kan en gaan samen nadenken over het HGJB thema​ “dankend verder” n.a.v. Gods Woord uit Genesis 8:15-9:17. In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Psalm 27. We bidden voor jongeren en ouderen om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer