kerkbode 30-06-2023

Zondag 2 juni 2023
09.30 uur: ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)
18.30 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)Voorzang: v.m. Ps. 123:1  n.m. Ps. 127:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer (kosten huur ’t Wingerds hof) U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Gerjan de Groot

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is Krijn Kuiper opgenomen geweest in het ziekenhuis na een herseninfarct. Zaterdag avond mocht hij weer thuis komen om te herstellen. We gedenken Krijn, zijn vrouw en kinderen nu er weer nieuwe zorgen en spanningen zijn.
   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 40,- ontvangen voor de kerk en
Via ouderling B.v.d. Berg € 20,-. Hartelijk dank daarvoor!

  Opbrengst Nacht voor de kerk:. Het eindbedrag wat is opgehaald met nacht voor de kerk is € 2334,13. Nogmaals heel hartelijk bedankt.

   Kerk-app: Zoals u eerder gehoord heeft komt er een kerk-app. Met een aantal gemeenteleden gaan we samen met Donkey Mobile de app ontwerpen en zorgen dat deze ontwikkeld kan worden. Hierna volgt een testfase en als het allemaal goed is gaat de app uitgerold worden binnen de gemeente. Dit zal op zijn vroegst in het najaar zijn. Later volgt meer informatie.

   MAF: Aanstaande zondag (2 juli) komt familie Jonkers in de kerkdienst iets vertellen over hun werk dat ze mogen doen voor de MAF in Papoea, Indonesië. Wij mogen dit als gemeente al vele jaren ondersteunen en het is mooi om te horen hoe God dit ook wil zegenen. De diaconale collecte in deze dienst is bestemd voor ondersteuning van hun roeping. Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee en voor de kinderen limonade te drinken, waarbij er ruimte is om elkaar beter te leren kennen en vragen te stellen. We bidden om een gezegende dienst.

   Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 9 en 10 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. Willen jullie de datums vast vrij houden en eventueel rekening houden om mee te helpen? Groetjes, het Opening Winterwerk team.

   Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruilt u zo nodig zodat we niet zonder oppassers zitten de zomervakantie. Alvast bedankt!

   De Wingerdknopjes: presenteren 1 juli  ‘Billy de Bengelbij met film, zang en toneel. Komt u ook kijken? Kijk voor meer info bij algemene berichten.

   Agenda: 

 05-07: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: Afgelopen week hebben enkele gemeente leden mee gedaan met een rondje Nederland voor Cycle for Hope. Met het geld wat daarmee is opgehaald worden mooie dingen gedaan bij de Hoop. Er wordt omgezien naar de mensen die dakloos zijn of vast zitten in de verslaving. Vele mooie en indrukwekkende verhalen zijn er gedeeld. Maar het belangrijkste wat deze mensen meemaken is dat ze gezien en gehoord worden. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat er iemand is die door de Liefde van Christus heen naar hen luistert. En dat ze die liefde dan ook mogen proeven. Want ook dat is onze opdracht zoals geschreven staat in Galaten 6 vers 2:”Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.