kerkbode 7 juli 2023

Zondag 9 juli 2023

09.30 uur:  ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers)
18.30 uur: prop. P.L. van Steenselen (Maasdam)
Voorzang: v.m. Ps. 81:12  n.m. Ps. 136:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Anna Ruisbroek

   Omzien naar elkaar: Adri Leeuwis, 3 is onlangs verhuisd naar Bleskensgraaf.
Piet van Herwijnen heeft slechte bloedwaarden, te weinig stollingscellen, waardoor een wondje al levensgevaarlijk kan zijn. We bidden voor Adri en Piet om kracht en Gods zegenende nabijheid.
  Activiteitenkalender: Ook dit jaar willen we weer de kalender van alle clubs en verenigingen compleet maken. Zijn er al datums bekend voor het komende winterseizoen? Mail deze dan door naar de scriba.

Kopij Kerkbode: In de zomervakantie zullen de volgende kerkbodes kopij bevatten van twee weken: kerkbode 14 en 21 juli: kopij aanleveren voor maandag 10 juli 12.00 uur;
kerkbode 28 juli en 4 augustus: kopij aanleveren voor vrijdag 18.00 uur;
kerkbode 11 en 18 augustus: kopij aanleveren voor maandag 7 augustus 12.00 uur.

   Oud ijzer: Dit half jaar hadden we een record opbrengst: we mochten € 3160, =  over maken naar Jorge en Mariëtte. Dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft! We hebben inmiddels heel wat trouwe “ambassadeurs”, waarvan sommigen ook  zelf ijzer wegbrengen en het geld bij ons afleveren. Fijn dat we dit met elkaar mogen doen en zo een bijdrage leveren aan het zendingswerk in Guatemala. Een hartelijke groet van het oud ijzer team, Jelle, Jan Willem en Hanneke.

  Agenda:
08-07: Mannenbidstond WoW in de schuur van Jelle, voorbereiding Jurien Bakker
08-07: Oud papier (Karsten Breedveld en Wim de Groot)

   Ten slotte: De laatste week van school is voorbij en de vakantie periode staat voor de deur. Sommigen van ons gaan op vakantie en anderen blijven thuis. Waar we ook heen gaan in deze periode, Ga met God, en Hij zal met je zijn.    

Een hartelijke groet namen de kerkenraad.