Kerkbode 30-09-2022

Zondag 2 oktober 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: Ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 24:4
Collecten: 1. Diaconie (Messiasbelijdende Joden) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Henrike Smits en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen deelt met ons dat hij, samen met zijn vrouw Corrie, de Heere dankbaar is voor de goede uitslag die hij mocht ontvangen. De behandelingen hebben onder de genadige zegen van God een goed effect bewerkt. Er zullen nog de nodige controles volgen en ook het aansterken zal zijn tijd nodig hebben. We bidden om Gods voortdurende nabijheid. Psalm 145:10 “Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken.”
De geslaagde startzaterdag had voor Justin Wiersma een vervelend einde. Hij heeft zijn enkel en knie erg bezeerd. Later bleek in het ziekenhuis dat zijn enkelbanden zijn gescheurd en hij een week in het gips moet en daarna vier weken een brace. We hopen en bidden dat de pijn minder mag worden en hij goed mag herstellen.

Verhuisbericht: Louis en Arja Kuiper laten weten dat ze verhuisd zijn. Adresgegevens staan in de gedrukte kerkbode. We wensen jullie Gods zegen toe in jullie nieuwe woning.

Namens de diaconie: Door de oplopende inflatie en de stijgende energieprijzen kan het voor alleenverdieners en mensen met een laag/middeninkomen moeilijk zijn/of worden, om rond te komen zeker als er weinig reserves zijn. Veel mensen wachten te lang om hulp te vragen en maken schulden om te voorkomen dat ze bij de diaconie aan moeten kloppen, maar u hoeft zich daar niet voor te schamen. Als u niet meer weet hoe u alle rekeningen/boodschappen moet betalen of u kent mensen die hiermee te maken hebben laat het ons weten. Dat kan door te mailen naar: diaconie@hervormdwijngaarden.nl of bel 0612865868, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Opening winterwerk: We mogen terug kijken op een geslaagde opening van het winterwerk. De opbrengst van de giften pot en de talenten veiling is bij elkaar €1520,75.

Mannenvereniging: Maandagavond 3 okt. hopen we als mannen weer bij elkaar te komen. En starten dit seizoen, met de Bijbelstudie over Zacharia. In de tijd van Zacharia was de Bijbel er nog niet. De Heere sprak op een andere manier, onder andere d.m.v. visioenen. Zacharia krijgt in een nacht acht visioenen te zien. De eerste avond zal gaan over de profeet Zacharia zelf. (Zacharia 1:1-16) En wat heeft dit Bijbelgedeelte ons te zeggen. Alle mannen van de gemeente zijn hartelijk welkom. We beginnen om 19.45 uur in ‘t Wingerds hof.

Catechese: We starten D.V. dinsdag 4 okt. De jongeren van 12-14 jaar aanvang 18.30 uur, van 15-17 jaar aanvang 19.30 uur, 18+ groep aanvang 20.00 uur. Welkom!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. starten we om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Lees voor jezelf het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring alvast eens door. Hartelijk welkom!

Hulp gezocht voor Vakantie Bijbel-club: Voor de VBC zijn wij op zoek naar ‘vossen’ die ons willen helpen met de vossenjacht op woensdagochtend 26 okt. Van 10.00 tot 11.00 uur. Graag even een belletje of whatsapp-berichtje naar Wilma Nijhof (06-15688640).

Agenda:
01-10: De Kroon
03-10: Mannenvereniging
04-10: Catechese
05-10: Collectemunten verkoop van 19:00 tot 20:00 in de consistorie
05-10: Bijbelgespreksgroep
05-10: Bijbelstudiekring om 20.00 uur bij fam. v.d. Vlist, van Tongerenstraat 4. Voorber. Arja hfst. 1 van het boekje “Ontmoetingen met Jezus”.

Ten slotte: D.V. zondag 2 okt. wordt de Redder van zondaren, Messias van Israël, verkondigd. “… want de zaligheid is uit de Joden.” Johannes 4:22b. Gezegende erediensten zondag.

M.C. Stehouwer