kerkbode 31-03-2023

Zondag 2 april 2023

10.00 uur: ds. H.J. Menkveld (Giessenburg)

18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 9:1  n.m. Ps. 22:14

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal)   2. Kerkbeheer (Beeld- en geluidsinstallatie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam en Elise Leeuwis

   Omzien naar elkaar: Piet van Herwijnen , mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis na een herseninfarct. Grote zorgen weer voor dit gezin nu het juist de laatste tijd weer goed mocht gaan met de gezondheid van Piet.

Ook voor Magda Romijn breekt een spannende tijd aan. Over enkele weken zal ze geopereerd worden om een tumor te verwijderen. Komende weken zal ze moeten aansterken om de operatie te kunnen ondergaan.

Zoals een kuiken schuilt onder de vleugels van een hen. Zo mogen we schuilen met al onze zorgen en noden bij onze hemelse Vader.

   Oud papier: In het 4e  kwartaal van 2022 hebben we, als jeugdraad, het mooie bedrag van € 303,-  mogen ontvangen, met het ophalen van oud papier! Mooi om zo als dorp het jeugdwerk te kunnen ondersteunen! We hopen ook in 2023 weer op uw steun te kunnen rekenen, door uw papier aan de weg te zetten op elke 2de zaterdag van de maand. Hartelijk dank hiervoor!

   Stille week: Op dit moment leven we toe naar Pasen. In de week van 3 tot 10 april is de kerk open voor stille tijd.
Maandag, dinsdag, woensdag van 19.00-20.00 uur, donderdag en zaterdag van 19.30-20.00 uur. Op donderdag en zaterdag is er een bezinningsmoment. (zie het boekje dat bij de kerkbode is toegevoegd) Vanuit de Stille tijd commissie wensen we u een gezegende tijd toe.

 Agenda:

01-04: De Kroon

02-04: JV

03-04: Start Stille week

05-04: Vrouwenbidstond: Matenasche Scheikade 6 Papendrecht, voorbereiding: Carin

05-04: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

06-04: Immanuel

   Ten slotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad.