Kerkbode 5 juli 2024

Zondag 7 juli 2024

9.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 68:17 n.m. Ps. 79:4

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Oppas: Jannie Aantjes en Anna Ruisbroek

   Omzien naar elkaar: Roel Visser (P.A. de Genestetstraat 76, Sliedrecht) kreeg het dankbare bericht dat hij schoon is. Wel moet hij over drie maanden weer terug komen voor controle. We leven mee met Maarten Baan (Westeinde 24) die slecht nieuws te horen kreeg. Na onderzoeken is gebleken dat het zicht in zijn ene oog waarschijnlijk niet meer zal herstellen. De kleine Thijmen van den Berg (Hof van Brederode 1) ligt nu al ruim 2 maanden in het ziekenhuis. Zijn situatie is nog steeds zorgelijk. Hij heeft al verschillende operaties ondergaan  met niet altijd het gewenste succes. De verwachting dat hij daar moet blijven zijn geen weken maar maanden geworden. Van harte bevelen we Wessel en Jannet van den Berg en hun zoons Wietze en Thijmen aan in uw gebeden. Dat is het enige wat we voor hen kunnen doen. Als gemeente biddend om dit jonge gezin heen staan.

   Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u/jij op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruil(t) u/jij zo nodig, zodat we niet zonder oppassers zitten in de zomervakantie. Alvast bedankt!

   Agenda:

07-07: koffiedrinken na de dienst

   Ten slotte:

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

Een toekomst vol van hoop. Dit wensen we in het bijzonder Roel, Maarten en Thijmen toe. Maar ook anderen die niet bij name genoemd zijn, maar die ook strijd en zorgen kennen in hun leven. Al lig je ‘s nachts wakker met al je vragen en zorgen, zing dan zachtjes bijvoorbeeld dit lied of een andere mooie psalm die je dierbaar is en vind rust bij Hem. De Enige die het je kan geven.

Hartelijke groet,

                                               De kerkenraad